Що таке епос

Що таке епос

Художня література багата різноманітними формами викладу того матеріалу, який письменник несе своїм читачам. До них можна віднести і епос — жанрову різновид літератури, існуючу ще з часів гомерівської «Одіссеї».

Інструкція

Епос у перекладі з грецької мови означає «слово». Це рід художньої літератури (поряд з драмою і лірикою), оповідання, для якого характерне зображення подій зовнішніх по відношенню до автора.

Якщо розглядати епос в більш вузькому сенсі слова, то можна охарактеризувати дане поняття як народний епос, специфічну народно-поетичну різновид оповідних творів у віршах і прозі. Епос у вигляді усної творчості нероздільний з виконавським мистецтвом співака, в основі якого лежить майстерності слідування традиціям.

В епосі всі явища дійсності відображаються в їх предметно-чуттєвому образі і життєвої повноти, в їх розвитку і русі. Цим визначається характер епічної образності, сюжетно-композиційна побудова, стиль викладу.

Епос по своїй структурі ділиться на кілька різновидів.

Архаїчний епос — розповідь про події сивої давнини. До цього типу належать легенди та міфічні оповіді.

Історико-героїчний епос — класичний тип, зразком якого є «Іліада».

На відміну від архаїчного, історико-героїчний епос історично конкретний і в ідеалізованої монументальної формі оповідає про героїчний поведінці людини.

«Іліада» і «Одіссея» — дві епічні поеми, відомі літературні пам’ятники стародавньої Греції і зароджується Європи, служать класичним прикладом такого роду літератури. Їх авторство приписують сліпому поетові Гомеру — родоначальнику всіх поетів, обранцеві богів і учневі Муз — богинь мистецтва і поезії.

«До Гомера ми не знали нічиєю епічної поеми подібного роду, — писав відомий грецький мислитель Аристотель, — хоча, поетів було багато».

У минулому столітті вивченням епосу, як культурного мовного спадщини займалися багато вчених, серед яких був А.Ф. Гільфердінг, В.М. Жирмунський, В. Я. Пропп, Мільманом Перрі та ін Сучасні вчені-дослідники також звертаються до дослідження феномена гомерівського епосу (В. Днепров, Л. Тимофєєв та ін), а письменники-сучасники різних країн створюють твори в цьому розповідному жанрі.