Що таке ергономіка

Що таке ергономіка

Ергономіка — дуже важлива для сучасного світу наука. Її зусилля спрямовані на те, щоб зробити роботу або продукт найбільш якісно, ​​витративши на це мінімум енергії. Питання комфорту, правильної організації праці і середовища проживання людини — це питання ергономіки.

Інструкція

Ергономіка — це наукова дисципліна, яка займається вивченням взаємодії людини і всіляких предметів, які його оточують. Її метою є виявлення принципів проектування і створення елементів середовища таким чином, щоб вони були максимально комфортні і пристосовані для використання людиною. Недарма ергономіку також називають «людський фактор».

Термін утворений від двох латинських слів: ergon (робота) і nomos (закон, знання). Можна сказати, що методами ергономіки оцінюються всілякі аспекти людської діяльності з метою максимально гармонізувати їх з фізичними можливостями, здібностями і потребами людини.

Ця наукова дисципліна охоплює всі галузі діяльності. Вона дозволяє розглядати всі процеси, в тому числі фізичні, розумові, громадські та організаційні як цілісну систему. Тому людина, яка займається ергономікою, повинен бути добре ерудований в усіх цих областях. Як правило, такі фахівці працюють в своїй предметній області, наприклад, дуже важливі їхні послуги при виробництві меблів і предметів інтер’єру. При цьому вони самі повинні враховувати у своїй роботі безліч факторів, які не мають прямого відношення до предметної області.

Ергономіка як наука має декілька основних шляхів розвитку, кожен з яких глибоко розглядає конкретну сферу людської взаємодії, виявляє його особливості. Основними напрямками ергономіки на сьогоднішній день є фізичне, когнітивне та організаційне.

Фізична ергономіка займається вивченням біомеханічних, фізіологічних та анатомічних характеристик людини, а також тим, як вони впливають на фізичне поводження. Саме ця галузь розглядає і вивчає робочі пози, різні види фізичної роботи, безпека робочого місця, правильну компоновку предметів, необхідних для професійної діяльності, а також види праці, що викликають розлади рухового апарату.

Когнітивна, або розумова, ергономіка займається різними розумовими процесами, такими як сприйняття, навчання, міркування, запам’ятовування, вироблення моторної реакції та іншими. Важливою її завданням є виявлення механізмів взаємодії між когнітивними процесами. Розумове навантаження, хід прийняття рішень, професійні види розумового напруження — усе це теж вивчається цим видом ергономіки.

Організаційна ергономіка займається тим, що упорядковує та поліпшує структуру соціотехнічних систем. До них відноситься політика, організація людського суспільства та інші подібні форми організації. Питання, які ставить собі за мету вирішити організаційна ергономіка, — це оптимізація робочого часу, управління ресурсами, налагодження таких процесів як дистанційна організація праці, ефективне управління якістю.