Що таке ешелон розвитку

Що таке ешелон розвитку

Ешелон розвитку — це історико-соціальне, економічне позначення певної групи країн, які мають подібні моделі і темпи розвитку, а також певну спільність в економічному і політичному еволюціонування.

Інструкція

Умовно можна виділити країни першого і другого ешелону розвитку, які різняться за рівнем економічних досягнень і прогресивних перетворень в державі протягом певного проміжку часу. Умовність зарахування до першого або другого ешелону тієї чи іншої країни або групи країн пояснюється тим, що в різні етапи економічного і політичного розвитку країна може знаходитися як у першому, так і в другому ешелонах, змінюючи своє місце розташування внаслідок економічного зростання та розвитку — або, навпаки — спаду в економіці і несприятливих політичних процесах у державі.

Так, наприклад, протягом XIX-XX століть лідерами першого ешелону розвитку у світовому співтоваристві залишалися Великобританія і Франція за рахунок еволюційно раніше всіх склалася індустріальної системи виробництва і поступового, а відповідно, збалансованого, соціальному перетворення суспільства. Також до групи країн першого ешелону входили Бельгія, скандинавські країни, Швейцарія. Близько до горезвісного першого ешелону знаходилися країни-колонії, такі як Австралія, Канада, Нова Зеландія. На початку XX століття безумовної країною першого ешелону стали США за рахунок швидкого розвитку технологій і промисловості, природного багатства країни.

Другим ешелоном розвитку в XIX-початку XX ст вважаються такі країни, як Німеччина, Росія, Італія, Японія. У цих державах економічний розвиток гальмувався політичними проблемами в державі, а всі корисні перетворення стикалися з запереченням консервативно налаштованої частини суспільства і влади.

Однак на початку XX століття прискорене удосконалень в країнах другого ешелону привела до створення розвиненої індустрії, перетворенням в сільському господарстві, розвитку науки. Всі ці реформи проводилися з подачі держави і мали внаслідок цього досить суперечливі наслідки. Ці перетворення значно змінили розстановку сил на карті світу. Проте суперечливість командного модернізації призвели до дисбалансу в суспільстві та економіці, де складові виробництва та підприємництва поєднували в собі риси, характерні для різних стадій розвитку індустріальної моделі.