Що таке етногенез

Що таке етногенез

Етногенез — це масштабні сукупності подій і чинників, в результаті яких формуються цілі народи. Для будь-якого народу це складний і заплутаний процес, який відбувається протягом багатьох століть або тисячоліть, охоплюючи всі сфери людської діяльності. Це суперечливий хід історії народності, вивчаючи який, можна простежити розвиток певного етносу з самого його появи і до сьогоднішнього дня.

Інструкція

Термін «етногенез» походить від двох грецьких коренів: «етнос» — плем’я або народ, «генезис» — походження або появу. Таким чином, етногенез — це наука, що описує процеси, в результаті яких виникають народності та етнічні групи людей. Але коли ці групи сформувалися, етногенез не завершився. Сформовані етноси стали змінюватися за допомогою асиміляції з іншими етнічними групами, а також за допомогою поділу і від’єднання з наявних груп нових.

Відповідно до загальноприйнятого погляду, існують два різновиди етногенезу. Перша з них мала місце, коли народності ще тільки формувалися. Цей час збіглося з періодом, коли людське суспільство перебувало в первісно-общинної структурі. Частково формування народностей тривало ще й тоді, коли настала пора ранньофеодального періоду. Про цей тип зміни етносів можна сказати, що вони начебто розвиваються, набувають характерні риси.

Другий різновид етногенезу характеризується тим, що етноси на момент її настання вже були сформовані, і нові народи з’являлися вже на їх основі.

Незважаючи на настільки явне розходження типів, обидва види етногенезів перетиналися між собою, часом існуючи одночасно на одній і тій же місцевості. Це пов’язано з таким аспектом, як зміни, що вносяться мігрантами, включаються в структуру наявних етнічних груп. Зрозуміло, що процес утворення народностей не можна назвати однорідним і рівномірним. Він відбувається досить складним шляхом, який інколи непросто простежити. Є кілька основних формують складових: генетична, культурна, територіальна, мовна і інституціональна. Коли змінюється хоча б одна з них, уже можна говорити про те, що відбуваються етногенетичні зміни.

Саме з цієї причини неможливо вивчати етногенез в «чистому» вигляді. Процес виявлення шляхів розвитку людства невіддільний від інших наукових дисциплін, таких як антропологія, археологія, історія, етнографія та інших.

Під впливом процесів, які відносять до етногенезу, народи здобувають новий вигляд, риси якого належать до різних галузей діяльності: матеріально-побутових, духовним, психологічним, культурним. Також розвиваються характерні риси зовнішності, властиві певним народам. Однак, найбільш важливим моментом тут є самосвідомість, яке формується у людей як у членів етнічної спільноти, до якої вони себе відносять.