Що таке етнографія

Що таке етнографія

Росія — багатонаціональна країна. Споконвіку росіяни живуть в співдружності з різними народами і національностями. Вивченням особливостей народів світу займається наука етнографія.

Інструкція

З давньогрецької мови слово «етнос» перекладається як «народ», а «графо» — «писати». Відповідно, наука етнографія вивчає народи. Етнос — це безліч людей, що складається з національних груп. Одна з особливостей етносу полягає в збереженні унікальних властивостей народу протягом багатьох років.

У сферу вивчення етнографії входить склад, розселення, політика, культура, побут та інші риси народностей. Предметом етнографії є ​​всі народи, — як високорозвинені, так і відсталі в розвитку; як численні, так і малопоширені; як ті, які існували кілька століть тому, так і існують зараз.

В область визначення поняття «етнос» входить мова та вивчення повсякденного побуту: житла, їжі, одягу. Етнос стосується і духовної культури, релігії, звичаїв, мистецтва, обрядів. Крім того, етнографія вивчає психічні риси народів, які визначають їх національний характер.

Але мова не головна складова етносів. Наприклад, англійською розмовляють англійці, канадці, австралійці та ін народи. Але основний компонент етносу — це самосвідомість, тобто усвідомлення представника етносу приналежності саме до цього народу.

Етнографія вивчає такі народи, як евенки, буряти, монголи, козаки, хамінгане, а також російських старожилів.

Слід розрізняти поняття «етнографія» і «етнологія». Етнологія походить від слів «етнос» — народ і «логос» — слово. Етнографію сприймають на описовому рівні дослідження, а етнологію як теоретичний рівень. Таким чином, етнографія входить в поняття етнології. Тобто, етнографія — це опис народів, а етнологія — їх вивчення. Етнологія входить в науку «антропологія», яка займається вивченням людини загалом.

Знання, які накопичили вчені у вивченні народностей, систематизуються. Тому етнографія ділиться ще на географічну та етнічну. Географічна описує народності по їх розташування, а етнічна розглядає конкретні народності.