Що таке етнологія

Що таке етнологія

Етнологія — наука про народності, їх звичаї, культурних і релігійних особливостях. Вона сформувалася в XIX столітті. Становлення цієї сфери історичного та гуманітарного знання тісно пов’язане з іншими науками про людину.

Інструкція

Становлення етнології (від грецьких слів «народ» і «вчення») пов’язане з етнографією — польовий наукою, що займається описом різних культур. Географічні відкриття та колонізація земель надали європейським дослідникам багатий матеріал. Примітивні культури, порівняно з якими цивілізація Старого Світу вважалася високо розвиненою, стали для європейців своєрідними «живими предками». Після вивчення їх традицій і звичаїв, повсякденного життя і релігійних культів настала черга узагальнення та систематизації отриманого знання.

Датою народження цієї науки можна вважати 1839 рік, коли було засновано Паризьке товариство етнології. При цьому відразу ж виникло безліч суперечок щодо її предмета, методів і цілей. Класичні роботи з етнології належать Моргану («Стародавнє суспільство»), Тайлору «Первісна культура»). У цих книгах представники первісних народностей (наприклад, корінного населення Америки) протиставляються «культурному» людині — європейцеві. Рівень розвитку етносу вимірювався рівнем технічного прогресу. Ідея вивчення «відсталих» народів з метою ретроспективного аналізу історії людства згодом була визнана неспроможною. На зміну еволюціонізму, передбачає єдиний сценарій розвитку всіх етносів, прийшов плюралізм, що допускає специфічні особливості становлення різних культур.

У 30-і роки XX століття з’явилася суміжна наука — Етносоціологія. Її основоположник німець Турнвальдом присвятив свої роботи вивченню взаємозв’язку етнічних і соціальних процесів в історії країн. Ще одним міждисциплінарним вченням стала етнопсихологія, головні принципи якої сформулював вітчизняний філософ Шпет. Керуючись у методом феноменології Гуссерля, Шпет описував специфічні культурні, релігійні уявлення етносу («народний дух») як характерний спосіб реакції на соціальні відносини і об’єктивну реальність, з яким він стикається.

На стику етнології і антропології народилася соціальна антропологія, заснована Фрезером. Англійський вчений ввів цей термін, протиставивши його фізичної антропології, що займалася археологічними знахідками (останками первісних людей). Новий етап розвитку етнології (а, значить, і новий розділ цієї стає науки) відкрили роботи Леві-Стросса щодо структурної антропології. Леві-Стросс також критикував теорію лінійного розвитку народностей. Він вивчав норми і звичаї життя первісних етносів з метою виявити якісь інваріанти, універсальні структури всіх товариств на будь-якій стадії (такі як табу на інцест).

Етнологія являє собою науку про становящемся предметі (людських спільнотах), до того ж досить молоду, тому не дивно, що її методи і сфера вивчення досі залишаються предметом серйозних дискусій.