Що таке етнос

Що таке етнос

Поняття «етнос» отримало широке поширення в нашій країні багато в чому завдяки видатній роботі Льва Гумільова «Етногенез та біосфера землі». Оригінальна теорія пасіонарності привернула увагу не тільки вчених фахівців, а й широкої громадськості. Насправді ж поняття «Етнос» з’явилося дуже давно.

Інструкція

  1. Термін «етнос» грецького походження. Так стародавні греки називали чужоземні народи — усіх, хто не належав до грецької цивілізації. У російській мові замість нього тривалий час використовувалося слово «народ». В науковий обіг «етнос» увійшов до 1923р. завдяки працям російського вченого-емігранта С.М. Шірокогорова. В його уяві етносом можна назвати групу людей, які говорять однією мовою, що мають спільне походження і єдиний уклад життя. Таким чином, Шірокогоров виділяв в якості обов’язкової ознаки етносу спільність культури: мова, звичаї, віру, традиції.
  2. У сучасній науці проблемами існування і процесу розвитку етносів займається наука етнологія. У її рамках існують два основні підходи до трактування терміна «етнос». Перший підхід розглядає етнос як форму існування самої людини, а також його культури з урахуванням природних факторів. На такому трактуванні грунтується теорія етногенезу Льва Гумільова.
  3. Другий підхід розглядає етнос як історико-соціальну систему, що має свій період зародження, розвитку і зміни структури. При такому погляді на етнос, його історичні межі можуть не співпадати з межами національних держав. Як приклад можна взяти історію єврейського народу, тривалий час існував поза державної форми.
  4. Узагальнюючи два ці підходи, можна зробити висновок, що етнос — це велика група людей, об’єднаних спільною мовою, життєвим укладом, культурними традиціями і усвідомлює себе єдиною спільнотою. Історично формування етносів часто відбувається навколо таких стійких культурних елементів, як мова чи релігія. Приміром, в цьому аспекті можна говорити про християнську культуру чи про ісламську цивілізації.
  5. Основними обов’язковими умовами формування етносу є загальна територія і якийсь спільну мову, як засіб комунікації. Причому спільну мову може формуватися на основі декількох різномовних елементів. Як додаткові умови формування можна назвати близькість членів спільності в расовому відношенні, наявність великих метисна (змішаних) груп і загальних вірувань.

Джерела