Що таке етологія

Що таке етологія

Цей термін «прибув» до нас з грецької мови і перекладається як «вдача, характер, звичка, звичай», а власне етологія в сучасному понятті — це наука, що вивчає життя тварин у природному для них середовищі проживання, тобто звичаї і «звичаї» братів наших менших.

Інструкція

Тварини дуже добре пристосовуються в навколишньому природному світі, що відбувається завдяки різноманітності форм та механізмів їх поведінки. Вчені об’єднують його в три групи: індивідуальні поведінкові реакції (пересування, пошук харчування «про запас», дихання, сон, гра, пошуки притулку і т.п.), репродуктивні (відтворення собі подібних) і соціальні.

У центрі уваги етології — практично всі сторони поведінки представників тваринного світу, але особливу зацікавленість вчені виявляють до їх інстинктивному, а також до так званого соціального поведінки, тобто до їх зв’язків у спільнотах. Так, порівнюючи звички тварин різних популяцій, культур і видів, вчені виявляють серед них однотипні і відоцелесообразние, які й визнаються інстинктивними. А за допомогою різних методів спостереження дослідники намагаються з’ясувати зв’язки всередині конкретного співтовариства, наприклад, як курча дізнається свою матір, а бджола інформує своїх родичів про місце розташування багатого нектаром джерела? І яка сила змушує птахів щорічно підкорювати не одну тисячу кілометрів і при цьому дотримуватися чітко визначеного шляху?

Докладні розповіді про поведінку, характерному для конкретного виду, лягають в основу спеціальних списків (етограмм) і ілюструються даними кінозйомок, магнітофонними записами, хронометражем та іншими об’єктивними методами реєстрації. Порівняльний аналіз цих етограмм і складає основу вивчення всіх сторін еволюції поведінки тварин.

Також для вивчення їх життя в процесі індивідуального розвитку організму етологи використовують і лабораторні методи, один з яких полягає у вихованні тварини, ізольованого від впливу зовнішнього середовища.

І на закінчення трохи про етології людини. Як наукова дисципліна вона досить молода: час її народження — початок 70-х років минулого століття. Цю науку можна трактувати як біологію людської поведінки, тому що предмет її вивчення — основи формування поведінки людини в двох еволюційних процесах, з усіх боків розкривають закони розвитку її психіки (онто-і філогенез).