Що таке файл

Що таке файл

При роботі за комп’ютером неможливо не зіткнутися з файлами — елементами операційних систем, що представляють собою окремі програми або набори двійкової інформації для їх запуску. Слід розібратися в цьому понятті.

Інструкція

Комп’ютерний файл (від англ. File — архів, досьє) — це впорядкована сукупність даних, що зберігається на диску і займає окрему область зовнішньої пам’яті. Комп’ютерні файли можна розглядати як сучасний аналог паперових документів, які традиційно перебувають в офісних та бібліотечних папках (звідси й походить термін).

На більшості сучасних операційних систем файли організовані у вигляді одновимірних інформаційних масивів. Вони спочатку містять в собі метадані, що дозволяють отримати деякі основні відомості про об’єкт і визначити той чи інший його тип.

Файли можуть бути різного обсягу і містити в собі ту чи іншу кількість інформації, що зазвичай виражено в байтах (одиницях виміру інформації). Інформація в комп’ютерному файлі може містити менші пакети даних, часто звані «записами» або «рядками». Текстовий файл, наприклад, може містити рядки тексту, що відповідає написаним або надрукованим рядками на аркуші паперу. Системний же файл може містити довільні виконавчі образи або ж машинні інструкції до виконання тієї чи іншої операції.

Файлова система являє собою набір файлів та інформації, яка описує певні характеристики кожного з них. Мета файлової системи полягає в упорядкуванні файлів для їх більш легкого виявлення. Існують різні файлові системи, вони відрізняються за способом зберігання файлів та додаткових можливостей. Ці характеристики можуть включати в себе тип, права доступу, розмір, дату останньої зміни і т.д.

Файли на комп’ютері можна створювати, переміщати з одного місця в інше, змінювати на свій розсуд, перейменовувати, доповнювати і прати (видаляти). Зазвичай за ці операції відповідають комп’ютерні програми, кожна з яких розуміє окремий вид файлів (музичні, текстові, системні та інші).