Що таке філософія і навіщо вона потрібна

Що таке філософія і навіщо вона потрібна

Слово «філософія» утворено від двох грецьких коренів. «Філіо» означає любов, устремління, а «софія» — знання і мудрість. Тобто, філософія — це любов і прагнення до мудрості і знань.

Інструкція

Філософія — ці дисципліна, що вивчає фундаментальні принципи і закономірності всього, що існує в світі. Вона розглядає буття людини і його взаємини з навколишнім світом, формує світогляд людей. Це своєрідне пізнання світу, яке дозволяє виробити напрямок того, куди далі рухатися, в тому числі і всім іншим галузям людського знання.

Питання про те, чи є філософія наукою — спірне. Різні школи дотримуються на цей рахунок часом протилежні переконань.

Взагалі, не існує визначення філософії, яке задовольняло б усіх філософів-професіоналів і всі філософські школи. Дуже багато залежить від системи уявлень, на яких базується знання про цей предмет. Сама методологія визначення філософії може бути прийнята не всіма школами. Тому існує чимало різновидів філософії, що існували в минулому і мають місце в даний час.

Найбільш загальне визначення, що дозволяє в якійсь мірі примирити послідовників різних шкіл, звучить так. Філософія це дослідження першопричин і почав все, що тільки є в світі, а також універсальних закономірностей, згідно з якими все існує і змінюється, в тому числі і дух, і розум, і осягаються Космос. Все, що можна вигадати, і все, що є буттям. Причому, це не тільки ті речі, які реально існують, але також і всі ті, які можна уявити.

Але враховуючи, що все, що можна собі уявити, являє собою нескінченну безліч предметів, філософи зосереджують свої зусилля на категоріях та загальних поняттях. Якраз категорії і поняття змінюються в залежності від часу і філософської школи. Загальний філософський метод полягає в тому, щоб ставити питання і формулювати висновки, виходячи з наведених аргументів чи доказів на їх користь. Це не одна цілісна дисципліна, а кілька предметів, які є її підмножинами. У їх числі метафізика, онтологія, етика, логіка, естетика, та інші.

Філософія необхідна людям, щоб розуміти своє становище в навколишньому світі, формувати їхній світогляд, а також виховувати самостійне мислення, вміння логічно міркувати, ставити питання і знаходити відповіді на них.

Філософія намагається відповісти на такі важливі для людини питання як «Чи існує Бог?», «Що є правильним і неправильним?», «Об’єктивно чи пізнання?» А також вирішити інші, теж дуже важливі для людини завдання.