Що таке фізична географія

Що таке фізична географія

Географія в перекладі з давньогрецької — «записи про Землю». Це вчення про планету Земля, людях, що її населяють, про стосунки між людьми і середовищем проживання. Географія підрозділяється на 2 фундаментальні частини: фізичну географію — науку земній ландшафті, і економічну географію — науку про людей і про те, як і де вони живуть. У свою чергу обидва ці напрями поділяються на більш вузькі розділи людських знань.

Інструкція

Вже в далекій античності зароджувалися фізико-географічні ідеї. Філософи намагалися пояснити ті чи інші природні явища, які могли спостерігати на земній кулі. З розвитком можливостей науки в цілому географія в даний час отримала новий виток розвитку.

Фізична географія — це наука, яка вивчає географічну оболонку Землі, а також її структурні частини. До основних розділів фізичної географії відносяться такі як землезнавство і ландшафтознавство. У розділі землезнавство вивчаються загальні закономірності будови і формування географічної оболонки Землі. А в розділі ландшафтознавство вивчаються складні природні та природно-антропогенні геосистеми різного рангу.

Також у фізичну географію входить таке вчення, як палеогеографія. Ще цікавий той факт, що в неї включаються науки, які вивчають окремо взяті елементи природного середовища. Це такі науки як геоморфологія — наука про всі нерівностях суші, дна океану, їх вік, походження та багато іншого; кліматологія, яка вивчає кліматичні зміни земної кулі; гідрологія суші, вивчає води суші: різні річки, озера тощо; океанологія — розглядає взаємодію океану і атмосфери; гляціологія — наука про форми формування льоду і снігових покривах; геокріологиі, що вивчає мерзлі гірські породи, їх склад і будову; географія грунтів-наука про закономірності поширення грунтів на земній корі; біогеографія — займається вивченням поширення тваринного світу на земний корі і особливостями фауни і флори.

Кожна окремо взята наука з вище перерахованих може стосуватися однієї з природних наук. Наведемо приклади: геоморфологія відноситься до геології, біогеографія до біології і т. д. Варто зауважити, що фізична географія тісно пов’язана з картографією — наукою, що вивчає взаємозв’язок суспільства, об’єктів і явищ природи та економічної географією.