Що таке фразеологія

Що таке фразеологія

Фразеологія — це наука, що вивчає стійкі словосполучення з зміненим значенням — фразеологізми. Фразеологізми існують в будь-якій мові і містять в собі красу і яскраву образність народного мовлення.

Інструкція

Термін «фразеологія» утворений від грецьких слів phrasis (мовний зворот) і logos (вчення). Цим терміном позначається розділ мовознавства, який присвячений вивченню фразеологічного складу мови, тобто предметом вивчення цієї науки є семантичні, морфологічні та стилістичні властивості фразеологізмів. Фразеологією також називають сукупність фразеологічних одиниць, властивих окремому мови, будь-якому письменникові або літературному твору.

Фразеологія є порівняно молодий лінгвістичної дисципліною. Її формування як окремої галузі лінгвістики довелося на 40-50-і роки XX століття. Істотний внесок у розвиток фразеології російської мови внесли такі видатні філологи, як В. Виноградов, А. Шахматов, Л. Булаховський, М. Амосова, М. Шанський, В. Жукова та багато інших.

Стійкі словосполучення чи фразеологізми є експресивні поєднання слів, що володіють єдиним цілісним значенням і виконують одну синтаксичну функцію. Під стійкістю фразеологічного поєднання розуміють незмінність закріпленого за ним лексичного складу, під експресивністю — наявність емоційно-оцінної забарвлення. Ці словосполучення використовуються в мові у вигляді готової лексичної одиниці і мають цілісним значенням, яке часто має мало спільного зі значенням входять до нього слів: «стріляний горобець», «вийти з себе», «кіт наплакав».

Залежно від зв’язку між компонентами, фразеологізми діляться на три різновиди. Ідіоми або фразеологічні зрощення є семантично неподільними єдностями, значення яких не визначається за їх складових частин («бити байдики», «гол як сокіл», «точити ляси»). Фразеологічні єдності — семантично неподільні словосполучення, зміст яких можна зрозуміти з вхідних в них слів («тягнути лямку», «пливти за течією», «покласти під сукно»). Фразеологічні сполучення — стійкі поєднання слів, одне з яких вживається вільно, а друге зустрічається тільки в даному поєднанні («тріскучий мороз», «добрий друг», «справжнісіньке пекло»).