Що таке футуризм

Що таке футуризм

Багато людей стикалися з поняттям «футуризм» в шкільній програмі з літератури XX століття. Але оскільки цей період вивчається досить побіжно, далеко не всі після закінчення школи розібралися в тому, що таке футуризм і в чому полягають його особливості. Так яке ж визначення можна дати цьому явищу?

Інструкція

  1. Футуризм — це художній стиль, напрям, що існувала в десятих-двадцятих роках XX століття. Футуризм охопив не тільки літературу, а й живопис.
  2. У чому ж суть цього художнього напряму? Вона була викладена в свого роду програмному документі футуризму, створеному засновником руху італійським автором Філіппо Марінетті — «Маніфесті футуризму». У ньому говорилося про те, що футуризм повинен перш за все описувати майбутнє і орієнтуватися на прогрес і розвиток людства. Твори, створені в рамках футуризму, по цьому документу повинні були бути емоційними і наповненими рухом. Малася на увазі також необхідність відмови від старих канонів і традицій на користь зовсім нових форм.
  3. Крім маніфесту, створеного італійським письменником, існували й інші програмні документи. Практично кожна група футуристів, у тому числі в Росії, вносила в описані правила стилю щось своє. Наприклад, російські футуристи особливо активно закликали до відмови від літературної спадщини минулого і навіть до створення нової мови на основі вимог часу.
  4. Рух футуристів не було єдиним. Серед них виділялися течії і групи, об’єднані певними загальними ідеями у творчості. Наприклад, кубофутуризм використовував ідеї та напрацювання кубізму, а егофутурізм пропагував тонкість почуттів і егоїстичне сприйняття світу.
  5. Найбільш відомий представник футуризму в Росії — це Володимир Маяковський. Йому дійсно вдалося створити свій унікальний спосіб віршування, який дуже відповідав його ідеям. Також до популярних авторам того напрямку відноситься Ігор Северянин, Велимир Хлєбніков, Давид Бурлюк та інші поети і художники.
  6. Кінець двадцятих років став періодом занепаду футуризму. У західних країнах відбувся поступовий перехід до інших художнім напрямам, наприклад абстракціонізму. У Радянському Союзі відбувалися процеси іншого роду — досить вільне з художньої точки зору час закінчувалося, йому на зміну приходив насаджуваний зверху соціалістичний реалізм.