Що таке геодезія

Що таке геодезія

Геодезія — одна з найдавніших наук, так як розвиток людської цивілізації немислимо без знань, які можна отримати з її допомогою. Говорячи простою мовою, це наука про те, як вивчати і вимірювати поверхню і властивості земної кори, також вона включає всі відомості, пов’язані з опису Землі як планети в цілому. Геодезія розвивалася разом з людством, тісно співпрацюючи з іншими науками.

Інструкція

Само слово геодезія складається з двох грецьких коренів: гео — земля, дайдзо — ділю. Виходить, це наука про те, як ділити землю. У сучасному світі геодезію визначають, як наукову дисципліну, що вивчає способи вимірювання простору, а також досліджує форму планети і розміри, її гравітаційне поле. Всілякі вимірювання на місцевості, у тому числі й інженерні, теж робляться геодезистами.

Без цієї наукової дисципліни не обійтися в багатьох сферах людської діяльності. Найчастіше вона застосовується при плануванні будівельних робіт. Тільки кваліцірованний спеціаліст з геодезії зможе перенести на місцевість проект знання, складений архітекторами, скласти точний план робіт і підрахувати кількість витрачених на роботу матеріалів. Те ж саме стосується й інших видів робіт на місцевості, наприклад, прокладення дорожнього покриття. Добувна промисловість також потребує послуг геодезиста. Саме він розраховує вибухові роботи, обсяги видобутої породи та інші технічні нюанси процесу.

Геодезію можна розділити на дві області, виходячи із завдань, які стоять перед цією наукою. Завдання першого роду можна назвати довготривалими. До них відносяться, в першу чергу:

- Точне визначення форми Землі, опис її розмірів і гравітаційного поля,

- Побудова системи координат, єдиної для вибраного об’єкту (їм може виступати як всю земну кулю, так і окремі континенти або держави),

- Нанесення всієї площі поверхні планети на топографічні карти і складання планів,

- Виявлення законів зміщення тектонічних плит, вивчення актуального стану блоків земної кори.

Короткострокові завдання мають прикладний характер, це так звана інженерна геодезія. Якраз до неї відносяться всілякі вимірювання, необхідні для проведення будівельних, видобувних та інших робіт.

Сфери короткострокових та довгострокових завдань досить часто перетинаються.