Що таке географічна оболонка

Що таке географічна оболонка

Географічна оболонка — це комплексна оболонка земної кулі, де стикаються і взаємодіють верхня частина літосфери, гідросфера, нижня частина атмосфери і біосфера.

Інструкція

Літосфера — це зовнішня тверда оболонка кам’яна, що включає всю земну кору з частиною верхньої мантії Землі, і складається з осадових, вивержених і метаморфічних порід (крім земної кори і мантії, до складу Землі також входить ядро).

Атмосфера — це зовнішня газова оболонка Землі, яка починається у її поверхні і пов’язана з нею силою тяжіння. Атмосфера являє собою суміш газів і зважених часток (повітря). Вона включає в себе наступні шари: тропосфера і тропопауза, стратосфера і стратопаузой, мезосфера, термосфера і термопауза, екзосфера.

Гідросфера — це водна оболонка Землі. Включає в себе води Світового океану та води суходолу (моря, океани, річки, озера, водойми, протоки, затоки і т.д.) і стоїть між атмосферою і літосферою.

Біосфера — це жива оболонка Землі. Межі біосфери — це область поширення живих організмів.

На відміну від інших оболонок, географічна має складний склад і будову, найбільші запаси вільної енергії. Також відрізняється наявністю життя. Існування і розвиток географічної оболонки підпорядковується таким закономірностям: цілісності, ритмічності, зональності.

Цілісність — це взаємодія компонентів, обумовлене безперервним кругообігом та обмінів речовин і енергії. Зміна одного з компонентів веде до зміни інших.

Ритмічність — постійне повторення будь-яких явищ з часом. Наприклад, річні ритми, які забезпечує Земля, обертаючись навколо Сонця. До ритмічності також можна віднести явище зміни клімату.

Зональність — зміна природних компонентів від екватора до полюсів, обумовлене розподілом сонячного тепла і вологи.

Географічна оболонка — цілісна і безперервна оболонка Землі, в якій відбувається складна взаємодія і безперервний обмін.