Що таке гімн

Що таке гімн

У стародавні часи гімном називали похвальну пісню божествам. Згодом гімни стали використовувати для вихваляння громадських діячів, правителів, як революційних пісень і національних символів. Це одна з художніх форм, які лежать в основі розвитку літератури в цілому.

Інструкція

  1. Незалежно від тематики всі гімни володіють загальними ознаками. Для них характерно звернення до восхваляемого об’єкту, порівняння та опису його переваг, часто гіперболічних, метафоричних образів, перерахування подвигів або чудес.
  2. Історично розквіт цього жанру припадав на ті часи, коли чільну роль у житті суспільства набувала релігія. Також гімни складалися в епохи економічного, а слідом і морального занепаду, коли зростав інтерес до містики.
  3. Гімни були широко поширені в літературі стародавнього Сходу. Найдавнішим літературним пам’ятником вважається Рігведа (веда гімнів) — збори більше тисячі гімнів, які спочатку існували тільки в усній формі і передавалися з покоління в покоління.
  4. У Греції і Римі релігійні гімни не так значимі, але тим не менше вони існують в поезії. Гімни включалися в зміст трагедій, і в них переважала епічна складова. З цієї причини іноді такі твори ставали виключно фабульним. Крім того, у Греції і Римі складалися гімни з нагоди великих свят і заслуг громадських діячів.
  5. Розквіт гимнической форми стався в епоху раннього християнства. Особливо активно гімни використовувалися у Візантії. Пізніше разом з християнством гімн проник і в слов’янську культуру.
  6. Нові мотиви з’явилися в гімнах в епоху Відродження. Хвалебні пісні насичувалися пантеистическими образами. Беручи участь в реформаційних рухах, представники міської буржуазії переробляли католицькі гімни, створюючи на їх основі агітаційні твори.
  7. Завдяки тому що гімни використовувалися як «бойова пісня», з’явилися національні гімни — урочисті, але вже звільнені від релігійного змісту. Вони могли відображати революційні настрої («Марсельєза») або, навпаки, служити зразком придворної офіціозної поезії (God save the King). Поряд з подібними творами існували і пародійні форми гімнів, в урочистій пафосній формі підносить комічне зміст.
  8. Разом з прапором і гербом гімн є національним символом. Першим широко відомим національним гімном став «Боже, бережи короля». Втім, він не був затверджений в якості офіційної. Незважаючи на це на основі його мелодії були створені перші гімни багатьох держав (у тому числі російський «Боже, царя храни»). Після того як національні гімни стали затверджуватися урядом, більшість з них отримали власну, унікальну мелодію.