Що таке гіпертекст

Що таке гіпертекст

Введене в 1965 році поняття гіпертексту описувало документи, що мають нелінійну структуру. Зазвичай гіпертекст являє собою набір декількох текстів, які пов’язані один з одним і мають вузли переходу від одного тексту до іншого. У комп’ютерній термінології гіпертекстом називається сформований за допомогою спеціальної мови розмітки текст. Відмінною його особливістю є наявність посилань.

Інструкція

Одним з найбільш яскраво виражених прикладів використання гіпертексту є веб-сторінки. Вони являють собою документи, сформовані за допомогою мови HTML (Hyper Text Markup Language — мова розмітки гіпертексту). Веб-сторінки містять інформацію, в тому числі і текстову, з посиланнями на інші веб-сторінки або графічні, аудіо та інші елементи.

Гіпертекстом називається будь-який текст, у складі якого є посилання на будь-які інші фрагменти. Гіпертекстової системою називається інформаційна система, яка зберігає дані в електронному вигляді, а також здатна встановлювати зв’язки між елементами.

Суть гіпертексту полягає в наступному. Є база даних, в якій зберігаються об’єкти. Як об’єкти виступають текстові розділи, що описують конкретний питання. За рахунок спеціальних механізмів встановлюються посилання між текстовими фрагментами. Також існує можливість установки нових посилань — користувачем або програмою.

З точки зору комп’ютерних технологій формуванням гіпертексту є генерація відомостей для баз даних. Як елементи гіпертексту може виступати не тільки текст, а й аудіо та відео файли, графічні дані.

Гіпертекстової технологією називається процес створення, підтримки, розширення, перегляду представленого у вигляді мережі тексту. Додатки, що працюють з цією технологією, засновані на чотирьох функціях гіпертексту: заміщення, посилання, нотатки, запити.

За рахунок заміщення існує можливість заміни будь-якого фрагмента інформації при перегляді на графічний файл або іншу частину тексту.

Посилання є найбільш важливою функцією. З їх допомогою можна організовувати зв’язку, які і є відмінною рисою гіпертексту.

Нотатки працюють за принципом звичайних нотаток на полях. З їх допомогою можна пов’язувати інформацію з будь-яким фрагментом.

За допомогою запитів можливо здійснювати аналіз тексту з різних позицій. Запити дозволяють проводити пошук в гіпертексті.