Що таке гіпотеза

Що таке гіпотеза

Часто ми стикаємося з явищами, які потрібно пояснити. Однак далеко не завжди ми можемо пояснити їх за аналогією з іншими, схожими явищами. Тоді ми робимо припущення, що свідомо не знаючи, істинно воно або помилково. Такі припущення, істинність яких ще потрібно довести, називаються гіпотезами.

Інструкція

  1. Гіпотеза, в сенсі наукової методології, є невизначене припущення — про властивості, причини, структурах, зв’язки досліджуваних об’єктів або явищ. В силу своєї імовірно гіпотеза потребує перевірки, в ході якої вона чи підтвердиться, або буде спростована.

    Яка б не опинилася в підсумку гіпотеза — помилкової або істинної — вона має евристичну цінність, тому що в ході перевірки з’являються нові факти, емпіричний матеріал. А значить, наше знання розширюється.
  2. Гіпотези поділяються на загальні та приватні. Загальні гіпотези — про властивості, причини, структурах, зв’язки цілих класів досліджуваних об’єктів. Наприклад, «всі гриби їстівні» або «ні один з котів не літає». Приватні гіпотези — про властивості, причини, структурах, зв’язки окремих явищ або їх груп. Наприклад, «деякі гриби їстівні один раз» або «цей кіт вдень літає, тому що господарів немає вдома».
  3. Гіпотези, як правило, робляться щодо поки невідомих властивостей, причин, структур, зв’язків. Проте існує різновид гіпотез, в яких усі явища вже відомі і добре досліджені. Такий різновид гіпотез називається гіпотезою ad hoc (для даного випадку).

    Особливий різновид гіпотез — гіпотези «робочі». Робоча гіпотеза — це навіть не припущення, це скоріше «направляюча ідея», яка не потребує ні обгрунтованості, ні навіть найчастіше в строго логічній формулюванні. Це, власне, гіпотеза про шлях до гіпотези.
  4. Гіпотеза лежить в основі так званого гіпотетико-дедуктивного методу, характерною особливістю якого є виведення з посилок гіпотези тверджень, що суперечать відомим фактам або істинним твердженням, з їх подальшою експериментальної або теоретичної перевіркою.