Що таке гуманність

Що таке гуманність

Гуманність позначає людяність, людинолюбство, протилежність жорстокості. У широкому значенні — це система моральних установок, сукупність життєвих правил поведінки, що припускає необхідність прояву співчуття, альтруїзму, надання допомоги, неспричинення страждань.

Інструкція

Розвиток гуманізму почалося за часів Відродження. Саме тоді виникли думки про терпимість, повазі до всіх людей. Гуманність, в першу чергу, передбачає поблажливе ставлення до оточуючих, їх вчинків. Кожен, навіть злочинець, має право на другий шанс. Своє оформлення ідеї гуманності отримали в епоху неогуманізма. Сам термін був введений в обіг німецьким педагогом Нітхаммером в 1808 році.

Синонімом гуманності є здатність співчувати оточуючим. Без взаємоповаги та людяного ставлення неможливо вибудувати міцну державу і високоморальне суспільство. Ідея гуманності чітко формулюється майже у всіх релігіях — потрібно ставитися до інших так само, як ставишся до себе. Для цього потрібно навчитися приймати іншу людину повністю, з усіма його перевагами і недоліками. Тобто сутність гуманності — у прийнятті та розумінні іншої людини.

Ця якість допомагає гармонізувати внутрішній світ людини, воно облагороджує психічні переживання. Гуманність обмежує і стримує різні деструктивні прояви людської психіки.

Формування гуманності пов’язано з розвитком самосвідомості, коли дитина починає виділяти себе із соціального оточення. Велике значення в становленні гуманності належить спільної діяльності, яка передбачає співробітництво дитини з дорослими і однолітками. Така діяльність створює спільність емоційних переживань. Зміна позицій в спілкуванні і грі формує у дитини гуманне, людяне ставлення до інших.

Гуманізація світогляду позитивно позначається на пізнавальних і творчих здібностях. У таких людей розвивається гнучка картина світу, що відбувається навколо сприймається ними більш об’єктивно, неупереджено. Людина позбавляється від жорстких установок, крім того, починає паралельно розвивати самого себе.