Що таке характеристика популяції в сучасній екології

Що таке характеристика популяції в сучасній екології

Екологія (від греч. Oikos — будинок, житло, житло і logos — вчення, думка) — наука про функціонування екологічних систем. Екосистеми складаються з об’єктів живої і неживої природи. Популяції (від лат. Populatio — населення) — основні елементи екосистеми. Всі популяції в природі утворюють деяку єдність, яке розвивається і діє за своїми законами.

Інструкція

Щоб зрозуміти, як функціонує екологічна система, необхідно знати характеристики популяцій, що складають цю систему. Популяцію в цілому характеризують демографічні характеристики: народжуваність, смертність; структура особин за віковим складом; чисельність особин (їх велика кількість).

Демографічні характеристики відображають швидкість процесів, що відбуваються в популяції. Вони мають сенс тільки для групи особин: не можна говорити про народжуваність і смертність стосовно окремої особини. Знання демографічних характеристик популяції важливо для прогнозування можливих змін, як у самій популяції, так і в усьому співтоваристві в цілому.

Популяцію як сукупність організмів найкращим чином характеризує велика кількість. Міра достатку — чисельність популяції (загальна біомаса). Проте вимір цього показника для багатьох популяцій тварин пов’язано з великими труднощами. Тому, як правило, замість великої кількості для характеристики популяції використовують поняття щільності.

Щільність популяції — кількість особин на одиницю площі (щільність біомаси).

Приклади щільності популяцій:

- 300 дерев на 1 гектар лісу;

- 4 мільйони особин хлорели на 1 кубічний метр води;

- 100 кг риби на 1 гектар поверхні водойми.

Здатність популяції до збільшення чисельності характеризує народжуваність. Народжуваність — це число особин, які народилися за певний проміжок часу. Розрізняють два види народжуваності:

1. Максимальна народжуваність

Максимальна народжуваність — поняття суто теоретичне. Показує, яка максимальна швидкість народження нових особин за відсутності стримуючих зовнішніх факторів. Максимальна народжуваність визначається лише фізіологічної плодовитістю самок.

2. Екологічна народжуваність

Екологічна народжуваність враховує вже фактичну обстановку життя в популяції. Дає уявлення про те, як розглянута група особин буде плодитися в реальності. Екологічна народжуваність — величина непостійна: вона залежить від складу популяції та фізичних умов середовища.

Висока потенційна народжуваність і низька екологічна народжуваність характерна для видів, які не піклуються про своє потомство. Наприклад, самка тріски метає мільйони ікринок, але до дорослого стану з них доживають у середньому 2 особи.