Що таке холдинг

Що таке холдинг

Холдинг або холдингова компанія — особлива форма об’єднання капіталів, інтегроване суспільство, яке не займається виробничою діяльністю, а використовує свої власні кошти для придбання контрольних пакетів акцій інших підприємств з метою координування їх діяльності. Суб’єкти, які об’єднуються в холдинги, мають фінансову та юридичну самостійність, але право вирішення основних питань належить холдинговій компанії.

Інструкція

  1. Отже, холдинг — це система комерційних організацій, яка включає головну компанію, що володіє контрольним пакетом акцій інших організацій, що є по відношенню до головного дочірніми. Головна (керуюча) компанія може як виконувати виробничі функції, так і займатися безпосередньо управлінням холдингом. Дочірнім буде вважатися підприємство, дії якого регулюються холдинговою компанією в силу переважання його частки в статутному капіталі або відповідно до укладеного договору.
  2. Холдинги утворюються не випадково. Мета їх появи — завоювання нових секторів ринку і зниження витрат. Ці фактори підвищують вартість компанії, її капіталізацію, для досягнення яких необхідна ефективна робота всієї системи підприємств, що входять в холдинг. При цьому вартість акцій холдингу росте тільки у випадку, якщо працюють ефективно дочірні компанії і головна організація.
  3. Холдинг може утворюватися шляхом послідовного об’єднання або отримання контролю над компаніями, які зайняті в одній галузі економіки. Основна мета створення таких холдингів — розширення кордонів бізнесу, сфер впливу і завоювання нових секторів ринку. У даному випадку мова йде про горизонтальної інтеграції.
  4. Ще один шлях утворення холдингу — вертикальна інтеграція, коли об’єднуються підприємства єдиного технологічного циклу (від заготівлі сировини до виробництва готової продукції). Мета створення такого холдингу — зниження витрат, підвищення стабільності цін та ефективності компанії в цілому.
  5. Холдинг може створюватися шляхом послідовного створення підприємств та приєднання їх до вже існуючої групи. Так діє всесвітньо відома компанія McDonald’s. Подібна політика дозволяє уникнути великих втрат при банкрутстві одного з підприємств.
  6. Управління холдингом здійснюється через збори акціонерів, ради директорів, виконавчу дирекцію. У цьому принципових відмінностей між управлінням холдинговою компанією і акціонерним суспільством немає. Однак для холдингу основні акціонери чітко визначені і саме вони здійснюють управління всією групою підприємств.