Що таке художня література

Що таке художня література

Поняття художності в літературі було введено класицистами, охочими привести до єдиного знаменника всі існуючі явища в природі та суспільних відносинах. Однак цей «камінчик» був запущений настільки «вдало», що до цих пір так і немає єдиної думки про те, що ж таке художність. Спробуємо дати визначення з позицій структуралізму, який розглядає літературу як комунікативний акт з установкою на вираз.

Інструкція

  1. Знайдіть визначення «художність», «література», «художня література» в Короткої літературної енциклопедії. Примітно, що, на думку упорядників та редакторів цієї енциклопедії дати раз назавжди стійке визначення цим (та й багатьом іншим) понять теорії літератури не представляється можливим. І саме тому енциклопедія — «коротка», а статті, представлені в ній, постійно розширюються і доповнюються. Однак значна частина з них була створена якраз в 60-70-і роки XX століття, коли і в російській, і в світовому літературознавстві панував структуралізм, який, втім, і досі не втратив своєї актуальності.
  2. У будь-якому справжньому художньому творі сенс завжди протиставлений змістом. Під змістовної стороною мається на увазі матеріальна основа повідомляється, семантика (значення) слів тексту. Тому можна говорити, наприклад, про зміст, змістовності підручника. А сенс твору формується в результаті рефлексивної діяльності читача і є поняттям інтерсуб’єктивності.
  3. Зверніть увагу: чому не можна поставити в один ряд твори, наприклад, Ф. М. Достоєвського і Д. Донцової, хоча, здавалося б, і в тому, і в іншому випадку (якщо говорити про «Злочин і кару» і про одного з детективів Донцової) йдеться про вбивства? Тому, що інтерсуб’єктивність увазі ступінь духовного освоєння особистістю понять ідеального і реального та їх взаємозв’язків, які можна виявити в тексті, в його змісті. А якщо зміст твору спрямоване виключно на подієвий (змістовний), зовнішній ряд, то його назвати художнім можна. Іншими словами, справжній мистецький літературний твір незмірно більше, ніж значення всієї сукупності одиниць тексту, тому що автор має на увазі в процесі його створення співтворчість читача.
  4. Таким чином, художньою літературою можна назвати твори письмового словесної творчості (на відміну від фольклору), створені шляхом відображення подій реального світу з точки зору функціональних взаємозв’язків тексту.