Що таке імперіалістична війна

Що таке імперіалістична війна

У радянських підручниках традиційне для світової історіографії поняття «Перша світова війна» часто замінювалося на «імперіалістичну війну». Що ж конкретно малося на увазі під подібним визначенням? Це можна зрозуміти, розібравшись у специфіці інтерпретації історії з точки зору марксизму.

Інструкція

Для розуміння суті явища імперіалістичних воєн потрібно розібратися в значенні слова «імперіалізм». Марксистська філософія і історіографія виділяють п’ять основних етапів розвитку суспільства, інакше званих суспільно-економічними формаціями: первіснообщинний стій, стій рабовласницький, феодалізм, капіталізм і комунізм. Кожна з них мала головну відмінну рису — особливий спосіб виробництва. Імперіалізмом в даній теорії називається остання стадія капіталізму перед соціалістичною революцією. Особливості імперіалізму — це створення великих монополістичних підприємств, триваюче погіршення становища робітників, а на державному рівні — територіальна експансія і колоніалізм.

Власне імперіалістична війна — це конфлікт, в якому бере участь одна або кілька імперіалістичних країн. Її головна мета — захоплення територій і ресурсів для заснування нових колоній і екстенсивного економічного розвитку. До подібних воєн марксистська історіографія відносить, наприклад, опіумні війни XIX століття, в яких Британська імперія хотіла отримати контроль над Китаєм; англо-бурську війну, яка стала реакцією на рух за незалежність у рядах європейських поселенців в південноафриканських колоніях; а також першу світову війну, в якій зіткнулися кілька великих держав того часу, і метою якої знову ж таки був переділ залежних територій в світі.

Сучасні історики здебільшого беруть під сумнів однозначну марксистську інтерпретацію військових конфліктів рубежу XIX — XX століть як імперіалістичних. Крім економічних, у цих війн були складні соціальні та політичні причини, які не вкладаються в теорію зміни економічних формацій. Тим не менш, осмислення збройних конфліктів цього періоду як особливого феномену вперше було проведено Марксом, що допомогло історикам XX століття в комплексному сприйнятті міжнародної обстановки епохи імперіалізму.