Що таке імперія

Що таке імперія

У зарубіжній пресі Росію часто дорікають в імперських амбіціях, підозрюючи у прагненні відновити колишню могутність. У наші дні завдяки зусиллям сучасної пропаганди навіть саме слово «імперія» багато в чому стало носити негативний відтінок, як явище, пов’язане з владними зловживаннями і гнобленням народів. Але чи так це насправді? Що означає термін «імперія» і яке суспільний устрій він має на увазі?

Інструкція

  1. Слово «імперія» походить від латинського Imperium і дослівно перекладається як «має владу», «могутній». Спочатку так називалася організація вищої державної влади у Стародавньому Римі в постреспубліканскій період його розвитку (I століття до н е.. — V століття н.е.). З плином часу сенс даного терміну розширився, і під словом «імперія» стали розуміти будь монархічна держава, очолюване монархом, що має необмежену владу — імператором.
  2. У результаті історії колоніальних завоювань і формування колоніальних імперій на зразок Британської в науці склалося розуміння імперії як своєрідного наднаціонального державного утворення, що об’єднує в своїх рамках різні народи і країни під верховенством однієї спільної ідеї (релігійної або ідеологічної). Інакше кажучи, імперією стали називати велике державне формування, що об’єднує країни та народи навколо єдиного політичного центру. В основі будь-якої імперії завжди лежить якась універсальна ідея цивілізаційного, ідеологічного або релігійного характеру. Причому в деяких випадках ідеологія цілком може замінюватися економічним обгрунтуванням.
  3. Імперія — це одна з найбільш стародавніх форм державного устрою суспільства, не втратила своєї актуальності і в наші дні. Сучасні дослідники виділяють кілька різних типів імперій: древні (Єгипетська, Римська, Перська), традиційні (Російська, Австро-Угорська, Німецька, Японська, Османська) і колоніальні імперії Нового часу (Британська, Іспанська, Португальська і.п.).
  4. Незалежно від особливостей свого виникнення і формування, всі імперії мають деякі подібні риси. У першу чергу, будь-яка імперія — це завжди конгломерат, який передбачає культурне та економічне розмаїття. Імперія передбачає наявність єдиного економічно потужного центру — метрополії, і численних провінцій (колоній), що розрізняються між собою за етнічними, культурними та економічними ознаками.
  5. До 60-х років ХХ століття практично всі традиційні імперії вже припинили своє існування, тому в даний час під терміном «імперія» часто розуміють дещо інше. Імперія сьогодні — це скоріше велика наддержава, яка має свою сферу інтересів і прагне політично і економічно контролювати формально незалежні держави, розташовані поблизу від її кордонів.