Що таке індекси

Що таке індекси

Індекс — це відносний показник, який характеризує зміну будь-якого суспільного або наукового явища протягом певного відрізка часу в співвідношенні з планами його зміни, або — його зміна в просторі.

Інструкція

  1. Індекс — це покажчик назв, позначень. Певна система позначень — індекси ліків, поштові індекси і т.д. Найбільш часто застосовується порівняння об’єктів дослідження з тимчасової характеристиці. Індексний метод, крім того, є засобом аналізу для визначення існуючих зв’язків між кількома явищами чи групами явищ. У цьому випадку для обліку застосовуються цілі системи індексів.
  2. Індекси характеризуються за наступними показниками:

    По об’єкту дослідження розрізняють індекси кількісних показників (індекси виробництва продукції, споживання і т.д.) і якісних показників (індекси цін, урожайності, заробітної плати).
  3. За цілісності вивчення об’єктів певної категорії виділяють індивідуальні індекси, які характеризують окремі складові будь-якого явища, і загальні індекси, які дають уявлення про зміну всього явища і середні показники, які є похідними від перших.
  4. За методом обчислення індекси виділяють агрегатні, які визначаються шляхом порівняння одного певного показника за допомогою іншого показника із заданою постійною величиною, які повинні бути пов’язані між собою.
  5. По базi порівняння виділяють базисні індекси, які не змінюють базу порівняння за кілька відрізків часу, і ланцюгові — в яких база порівняння постійно змінюється.
  6. Крім того, розрізняють поняття індексу в різних дисциплінах. В математиці це числова або літерна позначка, якою позначаються математичні формули щоб розрізняти їх між собою. В економіці це показник роботи біржі, який тісно взаємопов’язаний з зміні вартості акцій у найбільших емітентів бірж. Біржові індекси вважаються показниками функціонування економіки в конкретно взятій галузі народного господарства або цілої країни.
  7. В індексі, як в умовній абстрактної величини, важливо його поведінка в динаміці, яка показує стан економіки на даному етапі розвитку галузі чи цілої країни. В економіці використовуються індекси споживчих цін, індекс доходів населення, індекс оптових цін, територіальні індекси.