Що таке індустріалізація

Що таке індустріалізація

Індустріалізація — це економічно підкріплений процес переходу з ремісничого на велике машинне виробництво, завдяки якому суспільство переходить від аграрно-ремісничого до індустріального типу розвитку, при переході на який економіка починає розвиватися екстенсивно.

Інструкція

Цей перехід пов’язаний з розвитком природничих наук і нових технологій у промисловості, особливо в таких її галузях як металургія та виробництво енергії.

Для переходу держави на індустріальний розвиток необхідне проведення певних реформ у політиці, законодавстві, потрібно володіти достатньою кількістю сировинних і дешевих трудових ресурсів. Промисловість індустріального типу спрямована на виробництво максимально можливої ​​кількості продукції, що поступово переростає у світовий ринок продукції.

При індустріалізації вторинний сектор економіки (сектор переробки сировини) починає переважати над первинним сектором (видобуток ресурсів, сільське господарство.)

Індустріальний тип розвитку суспільства допомагає швидкому розвитку наукових дисциплін і технологій і впровадження їх у виробництво, сприяє як підвищенню доходів населення, так і зростанню числа самого населення.

Процес індустріалізації почався в 17 столітті в країнах Західної Європи, перш за все — Великобританії, у зв’язку з підвищенням ефективності ведення сільського господарства. Це забезпечило зростання населення, і відтік опинилася надлишкової частини населення в міста, де трудові ресурси були необхідні в процесі виробництва.

Процес індустріалізації значно прискорився в 19 столітті, коли відбувся прорив технологій і був винайдений двигун внутрішнього згоряння, широко стало використовуватися електрика і електроприлади, на виробництві з’явився конвеєр.

Поступово виробники почали орієнтуватися на усе більш механізоване і наукомістке виробництво, що дозволяє випускати стандартизовану продукцію за мінімальний час при мінімальному використанні людської праці.

Внаслідок індустріалізації почалася урбанізація суспільства — дедалі більша частина населення стала жити в містах. Індустріалізація вплинула і на склад сім’ї: з великої, що включає кілька поколінь аграрної сім’ї вона перетворилася в нуклеарную, в яку входили тільки батьки та їхні неповнолітні діти.