Що таке інформаційна взаємодія служб

Що таке інформаційна взаємодія служб

Інформація з кожним роком відіграє все більшу роль. Виявляється це й у міжособистісному спілкуванні, і в управлінні. Діяльність підприємства не може здійснюватися досить ефективно, якщо між його службами та підрозділами відсутня інформаційна взаємодія.

Інструкція

Інформація є первинні відомості, які передаються людьми в усній або письмовій формі. Без інформації було б неможливим здійснення будь-якої комунікації.

Для нормального функціонування будь-якої організації необхідно, щоб всі її складові діяли в єдиному напрямі. Це можливо здійснити тільки шляхом інформаційної взаємодії служб цієї компанії. Тобто результати діяльності одного підрозділу повинні ставати відомими і іншим для того, щоб підприємство могло розвиватися. Інформаційний обмін поступово стає основним фактором в бізнесі. Найчастіше від швидкості передачі інформації залежить успіх тієї чи іншої справи.

Інформація може передаватися різними способами. Раніше найбільш поширеним з них була доповідь чи звіт керівництву. Зараз дані надаються в електронному вигляді. Це займає набагато менше часу і полегшує роботу служб.

Інформаційна взаємодія буває двох видів: горизонтальне і вертикальне. Перше передбачає переміщення інформації від однієї служби до іншої. При цьому підрозділи повинні перебувати на одному рівні організації. Вертикальне передбачає передачу інформації від керівництва до підлеглих і навпаки.

Інформаційна взаємодія стає ефективним тоді, коли воно здійснюється відразу у двох напрямах: і вгору, і вниз. Так управлінському апарату компанії буде простіше приймати рішення щодо необхідності будь-яких перетворень, і керівництво буде завжди в курсі проблем, що виникають у підлеглих.

Багато в чому ефективність інформаційної взаємодії залежить від виду організаційної структури підприємства. Деякі з них припускають інтенсивний обмін інформацією, в інших передача інформації гальмується за рахунок необхідності складання актів, звітів та їх затвердження у вищестоящих підрозділах.