Що таке інформаційне суспільство

Що таке інформаційне суспільство

Термін «інформаційне суспільство» набув широкого поширення порівняно недавно — в останній третині ХХ століття. Це соціологічна концепція, яка вважає головним фактором суспільного розвитку не матеріальний продукт, а інформацію та науково-технічні знання.

Інструкція

 1. Основними прихильниками концепції інформаційного суспільства стали такі американські мислителі як Дж. Белл, А. Тоффлер та З. Бжезинський. Розглядаючи розвиток цивілізації як послідовну «зміну стадій», вони вважали, що інформаційне суспільство є останнім, наступним за індустріальним суспільством етапом розвитку людства. На цій стадії капітал і праця, які становили основу індустріального суспільства, поступово поступаються чільне місце інформації. Представники концепції «інформаційного суспільства» пов’язують його розвиток з перевагою у світовій економіці «четвертинного», інформаційного сектора, який формується слідом за сільським господарством, промисловістю та економікою послуг.
 2. На думку представників даної парадигми, технологічна революція кінця ХХ століття, загальна комп’ютеризація та інформатизація суспільства створили абсолютно нову суспільну ситуацію, при якій радикальні зміни відбулися не тільки в суспільній свідомості та масовій культурі, а й у самому соціально-економічний устрій. Зокрема, значна інтелектуалізація господарства призвела до розмивання традиційного, перш монолітного, класу промислових робітників, відбулася кардинальна зміна ролі людини, безпосередньо включеного у виробництво. У сучасному розвиненому суспільстві переважаючим на ринку послуг стала праця, пов’язаний з отриманням і обробкою інформації.
 3. Основними відмітними ознаками інформаційного суспільства є:

  - Різке збільшення ролі інформації і професійно-технічних знань у життя всіх соціальних груп;

  - Значне збільшення частки інформаційних продуктів і послуг на внутрішньому ринку;

  - Виникнення глобального загальносвітового інформаційного простору, що об’єднує людей в планетарному масштабі і забезпечує їх доступ до світових інформаційних ресурсів;

  - Ефективна реалізація потреб суспільства в інформаційних послугах і продуктах.