Що таке інформатика

Що таке інформатика

Інформатикою, в сучасному розумінні, прийнято іменувати комплексну науку, систематизує методи створення, відображення, обробки і передачі даних за допомогою обчислювальної техніки, включаючи принципи роботи та способи управління цією технікою.

Інструкція

Поняття «інформатики» з’явилося у Франції в 60-их роках минулого століття (informatique) для позначення розділу науки, що відповідає за обробку інформації засобами електронних обчислювальних машин. Точний переклад терміна звучить як «інформаційна автоматика» або «автоматизована обробка інформації». Англомовним аналогом терміна «інформатика» є поняття computer science (наука про комп’ютерну техніку).

Багатозначність поняття «інформатика» відображається в умовному поділі її на кілька головних напрямків розвитку:

- Галузь народного господарства — підприємства з виробництва комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та створення нової технології обробки даних. Забезпечує зростання продуктивності праці в переважній більшості інших областей; за приблизними даними, половина робочих місць в світовій економіці підтримується засобами передачі та обробки інформації;

- Фундаментальна наука — розробляє методологію організації інформаційного забезпечення схем управління різними об’єктами на основі комп’ютерних технологій;

- Прикладна дисципліна — досліджує закони інформаційних процесів, створює інформаційні моделі людських комунікацій і розробляє моделі різних систем і технологій.

Основним завданням інформатики прийнято вважати створення методів і розробку засобів перетворення різних даних (інформації). Звідси випливає, що завданнями інформатики можна назвати:

- Вивчення всіх інформаційних процесів;

- Створення інформаційної техніки і технології переробки інформації на основі результатів вивчення;

- Виконання конкретних завдань за допомогою нових технологій обробки даних і техніки останніх поколінь, створених на основі результатів вивчення інформаційних процесів.

Головним засобом вирішення поставлених завдань в інформатиці є ЕОМ.