Що таке інкорпорація

Що таке інкорпорація

Російська мова в сучасному його стані рясніє набором слів і виразів, зрозуміти які часом буває вкрай важко. Це зовсім не означає, що носій мови не знає значення слова, але часто лексеми визначають декілька складних понять, які, якщо і не суперечать один одному, то використовуються в абсолютно різних галузях знання. Наприклад, слово «інкорпорація»

Інструкція

Інкорпорація — слово багатозначне, яке активно вживається і в лінгвістиці, і в юриспруденції, і в політичному житті, і в бізнесі, і в біології. Саме слово походить від позднелатінского слова incorporation, яке включило до свого складу латинські слова in — в і corpus — тіло, єдине ціле. До середини двадцятого століття термін «інкорпорація» в першу чергу вживався в лінгвістиці і політиці, про що свідчать масивні енциклопедії того часу. І тільки в словнику російських синонімів слово інкорпорація отримало стислий тлумачення, а саме, інкорпорація означала додаток, додавання, збільшень; систематизація, включення, приєднання.

У лінгвістиці термін «інкорпорація» торкнувся в основному структурний тип мов. А саме мови чукотський, коряцький, алюторскій, ескімоський, а також мови північноамериканських індіанців. Тобто мов, які є чисто Аглютинативні. У даному випадку слово інкорпорація означає з’єднання в одне ціле слово-пропозиція двох і більше основ слова, самостійних по своєму лексичному значенню. Тобто у форму слова включаються додаткові основи. Такими словами можуть бути іменники, дієслова і причастя; набагато рідше це можуть бути прислівники і числівники. Наприклад: в Чукотському мовою народ використавши основу пикір (приходити) і основу яру (будинок) утворив одне синтактико-морфологічний ціле Ти-яру-пкер-и-ркин — приходити додому.

Однак в тлумачному словнику Ушакова ми знайдемо тлумачення слова інкорпорація чисто правового та наукового значення. Термін «інкорпорація» в політичній сфері означає, що раніше незалежна держава було приєднано до іншої держави в якості нової території. А в словнику іноземних слів, що ввійшли до складу російської мови, пана Чудінова слово інкорпорація тлумачиться як змішання сухих і рідких речовин в одну масу в комплексі.

В юриспруденції інкорпорація означає систематизацію і об’єднання в зборах правових актів чинного права. Систематизація здійснюється, як правило, в алфавітному або хронологічному порядку. Але систематизація та об’єднання правових актів може бути здійснено і по галузях права або якому іншому порядку.

У США в основному термін «інкорпорація» (англ. incorporation) вживається тоді, коли мова йде про надання фірмі статусу юридичної особи.