Що таке інновація

Що таке інновація

Сучасне життя людей наповнена новими поняттями, продукцією, технологіями. Світ став на новий шлях розвитку, інноваційний. Впровадження нововведень стрімко набирає обертів, забезпечуючи зростання ефективності виробництва і праці.

Інструкція

  1. Інновація являє собою результат розумової діяльності людини, його фантазії, творчого мислення, спрямовані на якісну зміну технологічних процесів та продуктів, що володіють в наслідок новими унікальними властивостями.
  2. Процес отримання інновацій можна описати наступною схемою:

    Витрати на здійснення інтелектуальної діяльності — розробка нових ідей — впровадження в сферу діяльності — результат якісної еволюції. Остання ланка в схемі може виступати в ролі прибутку, лідерства, пріоритету, поліпшення якості, креативності, чудову, прогресу, тобто всім тим, що є кращим у порівнянні з колишнім станом продукту або технології.
  3. Інноваційні продукти і технології підлягають часткової або повної охорони результатів інтелектуальної діяльності, може бути забезпечений патент на дану інновацію. Рівень якості інноваційної продукції чи інноваційних технологічних процесів може відповідати світовим стандартам і навіть перевищувати їх. Шляхом впровадження інновацій досягається економічна ефективність в результаті споживання поліпшених продуктів і використання нових технологій.
  4. Крім технологічних, продуктових інновацій існують соціальні. Вони спрямовані на впровадження нових соціальних програм, що дозволяють оновити сферу життя людей. Сюди відносяться інновації у сфері навчання, управління, обслуговування.

Зверніть увагу

Слід пам’ятати, що інновація є не простим нововведенням, а тільки таким, що в результаті його впровадження тягне за собою відчутний ефект від користування даним продуктом.

Не плутайте процес нововведення і процес винаходу. Обидва ці поняття співвідносять з інновацією, однак винахід найчастіше є результатом дослідження, а нововведення є продовженням винаходи і завершується впровадженням у практику.