Що таке інтеграція

Що таке інтеграція

Інтеграція — об’єднання, згуртування будь-яких громадських структур в рамках певних регіонів країни або світу. Розрізняють політичну, економічну, соціальну і системну інтеграцію, яка може охоплювати різні сфери життєдіяльності людини на національному та наднаціональному рівнях.

Інструкція

  1. Економічна інтеграція визначається як взаємозв’язок країн в економічній сфері, що призводить до об’єднання ринків, капіталів, робочої сили та послуг. В кінці утворюється єдиний ринковий простір з єдиної валютної, фінансової та правової системи, яка регулюється спільно з політикою.
  2. Розрізняють 5 форм економічної інтеграції. Першим типом є поява зони вільної торгівлі, в рамках якої усувається обмеження у взаємній торгівлі, але зберігається певна автономність ринків. Потім утворюється митний союз, який усуває бар’єри взаємної торгівлі. Третій етап — формування спільного ринку, який сприяє вільному пересуванню капіталу, товарів, послуг та осіб, які беруть участь у даному обміні. Четверта форма — валютний та економічний союз (введення єдиної соціальної та економічної політики, введення спільної валюти). І нарешті настає повна інтеграція, в якій формується єдиний простір і спостерігається проведення загальної внутрішньої і зовнішньої політики.
  3. Під час політичної інтеграції зближуються дві або більше політичні структури, які спрямовують свої дії в бік загального і взаємного співробітництва. У більш вузькому розумінні це формування певних політичних систем на рівні держав. Існує міждержавна політична інтеграція, або інтернаціоналізація, яка спостерігається після розпаду соціалізму, який дозволив створити багатополярну систему світу. Це дає різним державам знайти своє місце в спільноті. І внутрішньодержавна інтеграція, яка спостерігається на рівні окремих суб’єктів країни.
  4. Соціальна інтеграція — процес встановлення будь-яких зв’язків між самостійними об’єктами в суспільстві (соціальні класи, групи, індивідууми). Надалі ці об’єкти перетворюються в єдину систему, в якій вони взаємопов’язані на основі спільних інтересів і прагнень.
  5. Поняття «системна інтеграція» широко використовується в сфері інформатики, оборонної промисловості та масових комунікацій. Витягується прибуток на основі доданої вартості замовника, яка формується за рахунок об’єднання якихось продуктів і зниження витрат на них. Системний інтегратор займається наданням консультаційних послуг і може допомогти налаштувати програмне забезпечення і обладнання. Системна інтеграція дозволяє розробити комплексні рішення, що автоматизують технологічні та бізнес-процеси на підприємстві.