Що таке інтонація

Що таке інтонація

Термін «інтонація» можна зустріти в різних галузях знання: в лінгвістиці, в поезії, в музиці, в танці і навіть у живописі та архітектурі. У кожній з цих областей це поняття визначається по-своєму і відіграє особливу роль. Однак найчастіше про інтонації кажуть в рамках спілкування людей один з одним, в тому числі і за допомогою мистецтва.

Інструкція

Мова є одним із засобів спілкування, в процесі якого люди не просто обмінюються інформацією, але і повідомляють один одному про своє ставлення до неї. Від того, як була виголошена та чи інша фраза, на якому слові був зроблений акцент, залежить і сенс всього висловлювання. Яскравим прикладом цього є вислів «Стратити не можна помилувати». Адже залежно від поставленого акценту буде вирішена доля людини. А розставити його допомагає інтонація.

У процесі розмови люди не тільки повідомляють про що-небудь, а й передають свої почуття та переживання. І для того, щоб висловити подив, радість, гнів, страх або захоплення використовують не тільки слова, але і вимовляють їх у певній манері.

Таким чином, інтонацію можна визначити як звукове засіб мови, за допомогою якого в мові забезпечується виділення смислових частин висловлювання і вираження ставлення мовця до відтворюваної вголос думки. Досягається це за допомогою голосу, а саме висоти його тону, тембру і т.п. Виходячи з такого визначення, можна говорити про кілька функціях інтонації в мові.

Однією з таких функцій є визначення завершеності або незавершеності висловлювання. Крім цього, за інтонацією можна визначити, модальність висловлювання тобто чи є воно твердженням, питанням або вигуком. І звичайно ж за допомогою пауз можна з’єднати або роз’єднати частини цілого висловлювання. І якщо в усному мовленні всі ці функції реалізуються за допомогою голосу, то на листі це досягається за допомогою розділових знаків.

Особливе місце займає інтонація в мистецтві. Наприклад, в поезії вона створює особливий ритм і мелодику вірша, в музиці вона втілює художній образу в звуках, у танці виділяє руху і т.д. Але, в якій би сфері не розглядалася інтонація, можна стверджувати, що скрізь вона являє собою свого роду акцент. Різниця лише в тому, за допомогою чого він розставляються-будь то висота і гучність звуку, ритм, тембр голосу, колір і чіткість ліній або танцювальних па.