Що таке інвентаризація коштів

Що таке інвентаризація коштів

Згідно з російським законодавством всі організації повинні щорічно проводити інвентаризацію майна. Робиться це перед складанням річної звітності. Інвентаризація передбачає звірку фактичної наявності основних засобів з даними бухгалтерського обліку.

Інструкція

Кожне підприємство повинно здійснювати облік основних засобів, тобто відображати надходження, введення в експлуатацію, монтаж, ремонт, списання, оренду тощо Як правило, вся ця інформація реєструється в бухгалтерському обліку. На кожне майно, які значаться на балансі організації, заводиться інвентарна картка та присвоюється інвентарний номер, який навіть при оренді повинен бути закріплений за об’єктом. Порядок його визначення розробляється керівником організації та фіксується в обліковій політиці організації.

Інвентаризація майна дає оцінку стану об’єктів, також дозволяє контролювати руху основних засобів. Проводиться дана перевірка за наказом керівника, ним же призначається інвентаризаційна комісія, до складу якої обов’язково повинен виходити головний бухгалтер, матеріально-відповідальна особа. Також в наказі оформляються і терміни проведення.

Після цього члени комісії повинні взяти всі технічні документи на майно: паспорта, інструкції та інші. Також матеріально-відповідальною особою пишеться розписка, що всі документи здані до бухгалтерії до початку проведення інвентаризації, рухи зафіксовані і враховані.

Члени комісії повинні зафіксувати наявність майна, його стан. Якщо щось відсутній або прийшло в непридатність, то виявляються винуватці. Все це реєструється в інвентаризаційного опису, який по закінченню підписують всі присутні. Після проведення перевірки всі дані передаються в бухгалтерію.

Інвентаризація проводиться не тільки перед здачею річної бухгалтерської звітності, перевірку необхідно здійснювати і при продажу майна, при здачі об’єкта в оренду, після факту розкрадання, після НП (пожежі, повені тощо), також інвентаризацію проводять і при ліквідації підприємства.