Що таке інвестиції

Що таке інвестиції

Інвестиції — поняття широке і багатогранне. У загальному вигляді інвестиції являють собою вкладення грошових коштів з метою отримання прибутку. Інвестиції дозволяють розширювати матеріальну базу, створювати нові підприємства і розсовувати межі діяльності наявних.

Інструкція

  1. Не плутайте інвестиції з короткостроковим фінансуванням. На відміну від нього, інвестиції передбачають вкладення коштів на тривалий термін. При цьому кошти можуть вкладатися як у реальні активи (нерухомість, об’єкти бізнесу, авторські права і т.д.), так і у фінансові (акції, облігації, паї, фонди). Інвестиції бувають пайові (акції, частка в бізнесі) і боргові (облігації, позики, кредити). З цієї точки зору людина, яка взяла кредит у банку, стає об’єктом інвестиції, «активом банку», що приносить йому прибуток.
  2. Врахуйте, що потреба в інвестиціях завжди виникає при створенні нового підприємства. Крім того, діюча компанія може інвестувати кошти в нове обладнання, виробничу лінію, яка буде приносити додатковий дохід. Інвестувати можна в оновлення зношеного обладнання, щоб підвищити ефективність його роботи, знизити витрати і тим самим підвищити прибуток. Інвестиції можуть також зачіпати значні витрати по просуванню товару на ринок з метою збільшення обсягу продажів. Мова йде про інвестиції в рекламу, вивчення товарного ринку, попиту споживачів. Дані заходи дозволяють збільшити обсяг продажів, а значить, призводять до зростання прибутку. Отже, кінцева мета інвестування — це завжди отримання прибутку.
  3. Пам’ятайте, що інвестиції можуть бути прямими і непрямими. При прямому інвестуванні вкладення здійснюються безпосередньо учасниками інвестиційного процесу, тобто власниками капіталу. Непрямі інвестиції — це залучені вільні кошти громадян, підприємств, організацій шляхом випуску та продажу цінних паперів.
  4. Не забувайте, що успіх інвестицій повністю залежить від майбутніх подій. Не можна покладатися на минулі умови і досвід, можливо, вони зміняться і будуть непридатні до нового проекту. У процесі інвестування ретельно аналізуйте зміни окремих змінних, таких як обсяг продажів, ціни і вартість сировини і т. д. Адже інвестиції — це завжди певний ризик, і чим більше термін вкладень і їх обсяг, тим вище рівень ризику.