Що таке інвестиційна оцінка

Що таке інвестиційна оцінка

Інвестиції — це вкладення коштів у будь-який бізнес з метою подальшого отримання прибутку. Як правило, інвестор прагне отримати якомога більше інформації про проект. Саме з цією метою і проводитися інвестиційна оцінка.

Інструкція

Інвестиційна оцінка представляє вивчення і аналіз проекту, визначення вартості та економічної ефективності. Дану процедуру проводять при пошуку нових інвесторів, при страхуванні ризиків, також аналіз проводиться у разі розробки будь-якого інвестиційного проекту.

Оцінка може здійснюватися за декількома факторами, наприклад, оцінюється вартість інвестицій на ринку, тобто за ринковою вартістю. Проект може оцінювати новий акціонер, а також лізингова компанія або банк, наприклад, у випадку кредитування.

У деяких випадках до оцінки інвестицій приватних підприємств вдається держава, наприклад, коли планується фінансова підтримка. Часто держава фінансує сільськогосподарські підприємства.

Хто ж проводить аналіз інвестиційного проекту? Для цього є спеціальні компанії, в штаті яких є оцінювачі. Деякі великі організації працевлаштовують в штат професіонала, який постійно проводить оцінку та аналіз фінансового ринку, стежить за вартістю і прибутковістю проекту. Всі дані фіксуються і надаються керівнику, який надалі приваблює інвесторів.

Існують показники, за якими відбувається оцінка інвестицій:

- Індекс прибутковості — показує ефективність проекту. Щоб його вирахувати необхідно реальну вартість грошових потоків розділити на суму всіх вкладених інвестицій;

- Час окупності інвестицій — показує мінімальний час, через яке інвестиції будуть приносити бажаний дохід;

- Внутрішня норма прибутковості — показує ставку дисконту (норму прибутку), при якій вартість доходів від інвестицій дорівнює сумі вкладених в проект коштів;

- Чистий дисконтований дохід — показує суму очікуваних доходів від проекту, яка приведена до початкового моменту часу.