Що таке історіографія

Що таке історіографія

Що таке наука історіографія знає точно далеко не кожна людина, так як ця дисципліна відносно молода. Вона являє собою сукупність досліджень, присвячених певній тематиці в області історії чи окремої історичної епохи. З грецької мови це слово перекладається як опис історії.

Інструкція

Батьківщиною історіографії є ​​Греція, а її батьками — давньогрецькі історики Гекатей і Геродот. Останній з них вирішив написати історію діянь греків і варварів. Геродот хотів, щоб пам’ять про героїв того часу не загубилася в глибині минулих століть. Ця велика людина був названий Ціцероном «батьком історії», хоча викладав тільки ті історичні події, які були йому достовірно відомі.

Інші історики античності по-різному будуть ставитися до історії, тому мотиви їхніх праць будуть сильно відрізнятися один від одного. Варто відзначити, що деякі з них особливо виділяються на тлі інших завдяки своїм унікальним роботам, які дозволяють сучасним вченим отримати інформацію про зміст деяких рукописів, що не дійшли до нашого часу.

Практично у кожної великої держави була своя історіографія і свої знамениті історики, імена яких не забуті і звучать по сей день. Ці історики не вивчали історію, а писали її самостійно, відображаючи в своїх працях те, що вони бачили або чули насправді. Такі автори як Конфуцій і Сима Цянь вели історіографію стародавнього Китаю. Античні автори Страбон, Тацит, Тит Лівій та інші писали давньоримську історію. А християнської історіографією займався Євсевій Кесарійський, ставлячи в центрі своїх праць не війни і біографії великих правителів, а розвиток суспільства в релігійному напрямку.

Російська історіографія виникла в 18 столітті. Правда, статус самостійної дисципліни вона отримала тільки в 19 столітті. У розвиток цієї дисципліни великий внесок зробив В.М. Татищев, написавши п’ятитомний праця «Історія Росії з найдавніших часів» і В.О. Ключевський, що розглядав історію як розвиток станів і їх взаємовідносини з державою і між собою. Як і в давні часи, концепції робіт різних істориків мають велике відмінність один від одного, що видно з написаних праць російських авторів.