Що таке капітал

Що таке капітал

Термін «капітал» не має однозначного трактування. Ще з часів політекономії вчені намагалися дати йому загальне визначення, але до теперішнього часу не змогли зробити цього. Для частини економістів капітал — це багатство, запас вироблених товарів. Для інших капітал — це засоби виробництва, які використовуються у виготовленні товарів і послуг.

Інструкція

  1. У класичній економіці капітал — це фактор виробництва нарівні з двома іншими — землею і працею. Іншими словами, це ресурси, які можуть використовуватися для виробництва товарів і надання послуг. У сучасній економіці розрізняють фізичний, природний і людський капітал. При цьому підході будь-який засіб праці є фізичний (виробничий) капітал. Однак засіб праці здатне стати капіталом тільки у випадку, якщо його власник приверне робочу силу.
  2. Капітал ділиться на основний і оборотний. Основний капітал переносить свою вартість на ціну товару частинами за тривалий проміжок часу. Основний капітал відображається у бухгалтерському обліку як основні засоби, тобто засоби праці, багаторазово беруть участь у виробничому процесі. Термін їх корисного використання перевищує 1 рік. До основного капіталу належать будівлі, споруди, обладнання, інвентар, виробничі машини і т.д.
  3. Оборотний капітал характеризується коротким терміном служби (менше 1 року) і участю в одному виробничому циклі, тобто свою вартість він переносить на готову продукцію у повному обсязі. Оборотний капітал включає сировину, матеріали, товари, грошові кошти та інші елементи.
  4. Існують і інші види капіталу. Фізичний, або реальний, капітал — кошти, вкладені у справу, джерело прибутку у вигляді засобів виробництва: машин, устаткування сировини і матеріалів, готової продукції, які використовуються для виготовлення товарів і надання послуг.
  5. Для придбання фізичного капіталу необхідний грошовий капітал. Слід зазначити, що при даному трактуванні безпосередньо гроші не є капіталом, оскільки володіння ними не приносити прибутку. Вони стають капіталом лише коли направляються на придбання фізичного капіталу.
  6. Фінансовий капітал — джерело коштів фірми, отриманий за рахунок фінансових інструментів (цінних паперів і довгострокових позик), а також за рахунок прибуткової діяльності (нерозподілений прибуток). При цьому виділяють власний капітал, тобто кошти, що належать власникам підприємства, і позиковий капітал — кошти його кредиторів.