Що таке картель

Що таке картель

Картель — це об’єднання підприємців на основі угоди, в якому зазначаються обов’язкові для всіх учасників умови, що стосуються обсягу виробництва, цін, збутової політики. При цьому учасники картелю мають юридичну та економічну самостійність і діють тільки в рамках встановленого угоди.

Інструкція

 1. Як правило, в картелі об’єднуються підприємства однієї галузі. Вони укладають угоду, що стосується господарських сторін діяльності: ринку збуту, рівня цін, обсягу виробництва, асортименту товару, найму робочої сили і т.д.
 2. У картелі зазвичай не буває чітко вираженого головного ланки, підприємства, що входять в картель, зберігають свою самостійність, а угода між учасниками полягає в результаті зустрічей і переговорів керівництва виробничих організацій.
 3. Картель як вид об’єднання підприємств має деякі особливості:

  - Об’єднання засноване на договорі, тобто змові групи виробників з метою виключення конкуренції між ними та отримання монопольного прибутку;

  - Учасники картелю зберігають право власності на свої організації, забезпечуючи їх фінансову, економічну і юридичну самостійність;

  - В картель зазвичай входять підприємства однієї галузі;

  - Підприємства — учасники картелю реалізують продукцію спільно, а нерідко — і виробляють її;

  - У картелі присутня система примусів і обмежень, а до порушників застосовуються санкції, встановлені договором.
 4. Оскільки в багатьох країнах в даний час діє монопольне законодавство, то картельні об’єднання заборонені. Виняток становлять сільськогосподарські картелі, а також ті об’єднання, які відповідають наведеним нижче умовам. Отже, заборона на освіту картелі знімається, якщо:

  - На картель припадає невелика частка ринку;

  - Діяльність картелю базується на освоєнні нового ринку;

  - Картелі приносять економічну вигоду для всієї країни.
 5. Найбільш ефективними в своїй діяльності є картелі, які не тільки встановлюють єдині ціни і здійснюють спільний збут, але обмежують виробництво через встановлення квот на обсяг випуску продукції і регулюють тим самим виробничі потужності.