Що таке композиція

Що таке композиція

Композиція (від лат. Compositio — складання, зв’язування, складання) — це з’єднання різних частин в єдине ціле. У нашому житті цей термін зустрічається досить часто, тому в різних сферах діяльності значення трохи змінюється.

Інструкція

  1. Найчастіше слово «композиція» можна зустріти в образотворчому мистецтві. Це побудова художнього твору, об’єднаного спільною ідеєю і характером, в якому продумано все до дрібниць. Головне у композиції — художній образ, який не тільки має закладений сенс, але і зображує зв’язок між душею художника і вимогою часу, в який пишеться картина. Кожна композиція відповідає певному творчому пошуку, тому здатна викликати зовсім різні емоції.
  2. В літературі «композиція» позначає розташування і зв’язаність художнього твору, об’єднаного задумом автора. До її елементів належать: частини і глави, передмови і сцени, діалоги і монологи, пісні і т.д. Опис пейзажів і портретів також входить в композицію. Однак її не можна розглядати як послідовність елементів, вона є цілісною системою форм, обумовлених змістом твору
  3. Наука про архітектурну композиції вивчає загальні закономірності побудови проекту й самого об’єкта архітектури. Сама композиція створюється трьома видами коштів: розташуванням обсягів у просторі; ставленням, пропорціями, симетрією, кольором, масштабом архітектурних об’ємів і їх частин, деталей; включенням і використанням елементів живопису, скульптури, садово-паркового мистецтва.
  4. Композиція в музиці — це музичний твір, що також несе певний закладений сенс. За допомогою звуків передається внутрішній стан композитора, важливі життєві події, емоції (радість, сум тощо), і т.д. Безліччю прийомів, що передають ті чи інші відтінки, створюється одна цілісна композиція.
  5. Усі види композицій в різних областях мають свої особливості, які перетинаються в одному: об’єднання багатьох компонентів в одне ціле твір, що має сенс.