Що таке копірайт

Що таке копірайт

Копірайт — це виключне право використання об’єктів, захищених авторським чи суміжним правом. Копірайт обмежений у часі: через обумовлений законом термін об’єкт авторського права переходить у суспільне надбання.

Інструкція

  1. Основні способи використання твору відомі з часу першого закону про копірайт (1709 рік) — це копіювання (відтворення), поширення примірників твору (обнародування), публічний показ, публічне виконання твору. Пізніше до них додалися практична реалізація архітектурного або дизайнерського проекту, імпорт, прокат твори, а також повідомлення для загального відома (по радіо, телебаченню, кабелю або мережі інтернет).
  2. Копірайтом спочатку володіє автор (чи співавтори) твору — за фактом його створення. Автору і тільки автору належать права використовувати твір будь-яким способом або передавати ці права на свій розсуд, тому такі права називають винятковими.

    Автор може передати виключні права на використання твору — повністю або частково — будь-якій фізичній або юридичній особі. За передані права новий правовласник виплачує автору винагороду. Після цього право використовувати твір будь-яким способом переходить до нового правовласнику.
  3. Копірайт обмежений у часі. Після смерті автора виключні права переходять до його спадкоємців. Через 75 років після смерті автора твір переходить у суспільне надбання.
  4. У ряді випадків закон допускає вільне відтворення твору без виплати правоволодільцеві винагороди. Зокрема, так поширюються правомірно введені в оборот оригінал або примірники твору після їх продажу (це не поширюється на твори живопису, скульптури, архітектури).