Що таке кредит

Що таке кредит

У повсякденному житті ми часто стикаємося з необхідністю отримання кредиту. Кредит — це операція банку з надання позичальнику коштів на умовах платності, зворотності, терміновості і гарантованості. У більш широкому розумінні кредит — це вартісна економічна категорія, невід’ємний елемент товарно-грошових відносин.

Інструкція

  1. Пам’ятайте, що кредит у фінансах — це відносини між двома сторонами, при яких одна з них надає іншій будь-які цінності (гроші, цінні папери, дорогоцінні метали). При цьому позичальник зобов’язується повернути їх у встановлений термін і сплатити відсотки за користування.
  2. Врахуйте, що цінності, як правило, це гроші, надаються за кредитним договором. У ньому вказуються всі основні умови кредитування: термін повернення боргу, відсоткова ставка, забезпечення по кредиту. Кредит може надаватися банками та іншими кредитними організаціями, наприклад, центрами мікрофінансування, виробниками при продажу своїх товарів і послуг, роздрібними компаніями.
  3. Більшість з нас стикається з кредитом в класичному його розумінні, тобто грошовим кредитом, коли однією із сторін є банк, а другий позичальник — фізична особа або юридична особа. Але пам’ятайте, що сторонами в кредитних відносинах можуть бути дві юридичні особи, державні та муніципальні організації, страхові компанії і т.д.
  4. Не пов’язуйте кредит виключно з банківським сектором. Існує безліч інших видів кредитування, які в даний час є досить популярними. Наприклад, товарний кредит, під яким розуміється передача товару на певний термін з наступним поверненням. Існує і товарно-грошовий кредит, коли мається на увазі, що кредитна організація перераховує гроші безпосередньо на рахунок продавця, а клієнт повертає гроші банку. Дана форма кредитування поширена в деяких сегментах ринку: іпотечне кредитування, автокредитування та ін
  5. Головне, що повинно зв’язувати дві сторони в кредиті — це збіг інтересів позичальника та кредитора. Така ситуація можлива при наявності вільних грошових коштів у кредитора та їх нестача у позичальника. При цьому для узгодження кредитної угоди вирішальне значення має визначення суми, строку, забезпечення та плати за надання коштів у тимчасове користування.