Що таке критерій

Що таке критерій

Критерієм можна назвати природну або штучну залежність, яка зустрічається в математиці, теорії управління, природі й у відчуттях людини. Критерій змушує змінювати систему або цілісний організм таким чином, що він сам може мінімізуватися або максимизироваться, але при цьому спрямовувати систему до максимальної цілісності.

Інструкція

  1. Особливо виділяються критерії істинності знання, які бувають логічними або емпіричними. Критеріями істини служать закони логіки, в якій істиною вважається все, що логічно вірно і не укладає будь-яких суперечностей. В емпіричних методах правдою є те, що відповідає даним, отриманим в результаті експерименту.
  2. Критерій може служити в якості оцінки тієї чи іншої дії або процесу. На його підставі відбувається оцінка або класифікація того чи іншого об’єкта.
  3. Також розрізняють спеціальні критерії оптимальності, які є характерними показниками для виконання завдання, за якими оцінюється оптимальність отриманого рішення, тобто максимальне задоволення висунутих вимог. Оптимізація заснована на знаходженні найкращого вирішення певної задачі при заданих параметрах. Все ускладнюється тим, що під час надання характеристики об’єкту складно вибрати окремий критерій, який буде ключовим і забезпечить всю повноту вимог.
  4. Також існують критерії прогресу, які виступають в якості підвищення рівнів організації системи, що відображається в інтеграції її елементів і підвищення ступеня цілісності, адаптаційних можливостей, функціональної ефективності, що дає високий потенціал для подальшого розвитку.
  5. Критеріального природи — загальна заданість природи на задоволення власної цілісності і цілісності певних її форм.
  6. Глобальний критерій — головний критерій, який знаходиться на вершині критеріального дерева і підкоряє всі інші параметри і взаємозалежності.
  7. Критеріальний стиль поведінки — вільний стиль з можливістю вибору певних рішень у відповідності зі своїм оцінним полем і світоглядом, а не через ролі в певному сценарії і ситуації.