Що таке кросинговер в науковій теорії

Що таке кросинговер в науковій теорії

Томас Морган — творець хромосомної теорії спадковості. У своїх дослідах він встановив закон зчепленого успадкування ознак. Але в цьому законі є відхилення, і причина тому — кросинговер.

Інструкція

Згідно експериментів, гени, які розташовуються в одній хромосомі, при мейозі потрапляють в одну й ту ж гамету. Таким чином, ознаки, закодовані в цих генах, успадковуються зчеплено. Даний феномен — феномен зчепленого успадкування ознак — отримав назву закону Моргана.

Однак закон Моргана не є абсолютним, в природі часто зустрічаються відхилення від цього закону. У гібридів другого покоління мало особин має перекомбінації ознак, гени яких лежать в одній і тій же хромосомі. Як це пояснює сучасна наука?

Справа в тому, що в профази першого мейотичного поділу відбувається кон’югація (від лат. Conjugatio — з’єднання) гомологічних хромосом. Ці з’єдналися між собою гомологічні хромосоми можуть обмінюватися своїми ділянками. Даний процес називається «кросинговер» (від англ. Crossing-over — перехрест).

Процес кроссинговера вкрай важливий для підвищення різноманітності серед нащадків. Кроссинговер був також помічений Морганом і його учнями, тому його теорію спадковості, що складається з трьох основних пунктів, можна доповнити ще одним положенням: у процесі формування гамет гомологічні хромосоми кон’югуються, і в результаті обмінюються алельними генами, тобто між ними відбувається кросинговер.

Отже, при кросинговері порушується виконання закону Моргана. Гени однієї хромосоми не успадковуються зчеплено, т.к. деякі з них замінюються алельними генами гомологічною хромосоми. В даному випадку, мова йде про неповну зчепленні генів.

Явище кросинговеру допомогло вченим створити генетичні карти хромосом, що показують розташування кожного гена в хромосомі. Грунтуючись на генетичних картах, можна скласти імовірну схему хромосомного наслідування.