Що таке культура мови

Що таке культура мови

Поняття «культура мови» досить широке. По-перше, це розділ філологічної науки, який вивчає мовну життя суспільства. По-друге, це сама нормативність мови, що включає такі її якості, як точність, ясність і чистота. У широкому сенсі слова культурної мови притаманні багатство словника, художня виразність і логічна стрункість. Культура мови здійснюється у вербальному мовному впливі.

Інструкція

  1. Для ефективності вербального (словесного) спілкування найбільше значення має те, що ви говорите, якими словами висловлюєте думку, наскільки логічний лад вашої мови. Важливим є вміння приводити переконливі аргументи і розгорнуто висловлювати думки.
  2. Критерієм точності мови є відповідність думкам пише або говорить, правильний відбір мовних засобів для вираження змісту висловлювання.
  3. Критерій чистоти мови — це її «незасмічені» позалітературний елементами (діалектної лексикою, просторечиями, жаргонізмами), доречність використання в ній певних мовних засобів в конкретній ситуації мовного спілкування.
  4. Для досягнення ефективності мовного впливу враховуйте, з яким співрозмовником спілкуєтеся, дотримуйтесь норми мовного етикету, норми вимови, постановки наголоси, формоутворення і побудови словосполучень і пропозицій.
  5. Культура мовлення проявляється в різних ситуаціях мовного спілкування: у публічному виступі, в дискусії, у сфері професійного спілкування, в побутових взаєминах.
  6. Природна вимога до мови в її письмового оформлення — дотримання норм орфографії та пунктуації.
  7. Художня виразність мови як один з показників мовної культури включає багатство синонімічних рядів, вживання тропів і стилістичних фігур, широке використання інших засобів виразності (лексичних, фонетичних, інтонаційних і т.д.)
  8. Культура мови як розділ лінгвістичної науки займається зіставленням різних форм усній і письмовій мові, встановленням норм на всіх рівнях мовної системи, виявляє тенденції її розвитку, сприяє реальному втіленню в мовній практиці норм літературної мови, проведенню цілеспрямованої мовної політики в державі.