Що таке квота

Що таке квота

Терміну «квота» не можна дати однозначне визначення. Цей термін походить від латинського слова, що означає частку або частину, що припадає на кожного. У зв’язку з чим квота — це частка участі в спільному ділі (виробництві або збуті товару, експорті або імпорті), здійснюваного кількома виробниками.

Інструкція

 1. У вузькому розумінні квота — це кількісний межа товарів певної категорії, дозволених для ввезення в країну з-за кордону або вивезення товарів з неї. Процес встановлення квот називають квотуванням.
 2. Квотування являє собою міру оперативного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків держави. За допомогою квот встановлюються вартісні та кількісні обмеження на експорт та імпорт товару на певний термін. Квотування може вводитися стосовно певних товарів, транспортних засобів, робіт, послуг, вироблених однією країною або групою країн.
 3. Квотування виступає як нетарифного заходи регулювання зовнішньої економіки країни. Воно покликане контролювати попит та пропозиція на внутрішньому ринку, а також служить відповіддю на дискримінаційні акції іноземних торгових партнерів.
 4. Встановлення квот має як позитивні, так і негативні сторони. Виробники і зайняті в захищених галузях мають досить істотний виграш, що відбивається у зростанні рентабельності. Ті підприємства, які відчувають тиск від іноземних конкурентів, можуть вимагати у держави введення квот. Але в той же час вітчизняні товари стають дорожчими, ніж в умовах вільної торгівлі, що веде до звуження діапазону споживчого вибору.
 5. Існує кілька видів квот в міжнародному регулюванні товарообігу:

  - Глобальна квота встановлює загальний обсяг ввезення товарів у країну на певний термін, не залежно від їх видів і виробників;

  - Імпортна квота — це кількісне обмеження ввезення певних товарів у країну, що встановлюється державою з метою захисту власного ринку;

  - Індивідуальна квота обмежує постачання певного товару в країну;

  - Сезонна квота встановлює обмеження на ввезення сільськогосподарської продукції в період одержання врожаю в країні;

  - Митна квота — квота, в межах якої ввозяться товари обкладаються митом;

  - Експортна квота — встановлений обсяг поставок на вивезення певних товарів.