Що таке легітимність

Що таке легітимність

Легітимний в перекладі з латинської означає «законний», «правомірний». Цей термін висловлює згоду народу з діючою в країні владою, коли він визнає за нею право приймати важливі рішення без жодного на те примусу.

Інструкція

Крім того, поняття «легітимність» має політико-правовий зміст, що означає позитивне ставлення громадян, великих суспільних груп (у тому числі й іноземних) до діючих в кожній конкретній державі інститутів політичної влади, визнання правомірності їх існування.

Легітимність виражається в добровільному визнання населенням влади в країні. Народ згоден підкорятися такій владі, оскільки вважає її авторитетною, прийняті нею рішення справедливими, а порядок управління, що склався в державі, кращим в даний момент. Природно, в будь-якій країні були, є і будуть громадяни, які порушують закони; які незгодні з чинною владою і порядком її управління і виступають проти неї. Абсолютної підтримки не добитися ніколи, та це й не потрібно. Легітимною буде вважатися влада, яка підтримується більшістю членів суспільства.

Легітимність — це довіра народних мас, прийняття ними влади крізь призму суспільної свідомості, виправдання її дій з моральної точки зору. Громадяни висловлюють схвалення влади, виходячи зі своїх уявлень про добро, справедливість, моральності, справедливості, честі і совісті. Легітимність забезпечує покору без примусу, а якщо при його досягненні допускається застосування сили, то як виправдання таких заходів.

Виділяють такі типи легітимності: традиційний, харизматичний і раціональний.

Традиційна легітимність формується на основі віри суспільства у неминучість і необхідність підпорядкування чинної влади, яка набуває з часом статус звичаю, традиції до підпорядкування влади. Даний вид легітимності притаманний спадковим типам правління, наприклад, монархії.

Харизматична легітимність, складається в результаті сформувалася віри людей, і визнання ними видатних якостей окремо взятого політичного лідера. Цей образ, який наділений винятковими людськими якостями (харизмою). Він переноситься суспільством на всю систему політичної влади. Авторитет лідера беззастережно приймається людськими масами. Такий тип легітимності в більшості випадків виникає під час революцій, коли відбувається ломка раніше існуючих ідеалів. Люди, не маючи можливості спертися на колишні норми, асоціюють віру в лідера з надіями на світле майбутнє.

Раціональна легітимність виникає у разі визнання суспільством справедливості, законності тих демократичних процедур, на яких формується система політичної влади. Даний тип народжується завдяки усвідомленому розумінню кожним членом суспільства наявності сторонніх інтересів, що в кінцевому підсумку передбачає необхідність створення правил поведінки, дотримання яких дає можливість для досягнення власних цілей.