Що таке ліцензія

Що таке ліцензія

З термінами «ліцензія», «ліцензійний», «ліцензіат» і «ліцензіар» стикався, напевно, кожен, наприклад, в ході дискусій про необхідність дотримання авторських прав. Але що ж означає кожен з цих термінів?

Інструкція

Ліцензією називається документ, що видається однією фізичною або юридичною особою іншій особі, також юридичній або фізичній, і дає останньому право здійснювати ті чи інші дії. Особа, яка видає ліцензію, називається власником ліцензії, а особа, її одержує, — ліцензіатом.

Деякі з ліцензій видаються державою. У законі «Про ліцензування окремих видів діяльності» наведений перелік родів діяльності, здійснювати які без отримання ліцензії юридичним особам і індивідуальним підприємцям заборонено.

В англійській мові ліцензією також називають водійські права (driving license).

Ліцензійним договором або ліцензією називають такий договір на використання результату інтелектуальної діяльності (твори, винаходи, товарного знака, і т.п.), при якому сам ліцензіар не позбавляється права продовжувати використовувати цей результат інтелектуальної діяльності і надавати це право іншим. По-іншому такий договір називається невиключних. На противагу цьому винятковий договір передбачає повну передачу майже всіх прав від ліцензіара до ліцензіата, позбавляючи першого права розпоряджатися об’єктом інтелектуальної власності самому. Такий договір іноді неправильно називають ексклюзивним (від англійського exclusive — виключний). У разі його розірвання або після припинення строку дії право розпоряджатися об’єктом переходить назад до ліцензіару. Як невинятковий, так і винятковий договір діє протягом зазначеного в його тексті строку, а якщо такий не зазначений, то протягом п’яти років з моменту укладення. У кожному разі, цей термін не може перевищувати строк дії виключного права на результат інтелектуальної діяльності.

Вільна ліцензія є публічну оферту. Полягає такий договір в момент так званого акцепту, тобто, вчинення ліцензіатом зазначених в тексті оферти дій. Найбільш поширеними вільними ліцензіями є GPL, Creative Commons різних варіантів, BSD, менш поширені ліцензійні договори MIT, Artistic, EPL та багато інших.