Що таке ліквідність

Що таке ліквідність

Ліквідність — економічний термін, що означає швидкість реалізації активу за номінальною ціною. Інакше кажучи, товар називають ліквідним, якщо можна швидко і легко одержати за нього повну вартість на ринку.

Інструкція

Ліквідність (від лат. Liquidus — «рідкий, текучий») — здатність активів до швидкої реалізації, мобільність. До активів, що володіє цією властивістю, можна віднести державні цінні папери, акції великих солідних компаній (що мають постійний оборот на фондовому ринку), дорогоцінні метали, промислове обладнання, нерухомість, незавершене будівництво і т.д. Ліквідність забезпечує підприємствам можливість виконувати вчасно їх законні грошові зобов’язання перед вкладниками і спонсорами.

Ліквідність — змінна величина, співвідношення між грішми і активами. Цей показник залежить від ціни реалізації цінного паперу / товару. Відповідно, чим вище частка активів, здатних за короткий час перетворитися на реальні гроші, тим вища ліквідність підприємства.

У розвинених капіталістичних країнах велике значення для економіки має своєчасне виконання зобов’язань комерційними банками. Законодавчо встановлюються розміри грошових резервних фондів, які банки зобов’язані утримувати в центральному банку. Розмір такого фонду визначається процентною часткою від загальної суми відкритих фінансових рахунків і строкових вкладів в банках.

Розрізняють поточну, швидку і абсолютну ліквідність — показники фінансових можливостей (надійності) підприємства.

Поточна ліквідність показує відношення поточних активів компанії до поточних пасивів. Іншими словами, наскільки компанія здатна погасити поточні зобов’язання лише за рахунок активів. Цей показник визначає платоспроможність компанії.

Швидка ліквідність відображає здатність компанії погасити свої зобов’язання в складній ситуації (затримка постачання або неповна поставка продукції, відстрочки по платежах та ін.) Це відношення поточних активів з високою ліквідністю до поточних пасивів.

Абсолютна ліквідність — відношення обсягу грошових коштів до поточних пасивів. У підрахунку цього показника беруть участь реальні гроші або прирівняні до них кошти.

Всі дані для підрахунку трьох видів ліквідності повинні бути представлені в бухгалтерському балансі підприємства.

Термін «ліквідність» вживається не тільки по відношенню до самих активів, але і до фінансових організацій, ринків і навіть країнах. Наприклад, міжнародна ліквідність — здатність окремої держави виконати міжнародні платіжні зобов’язання (погасити борги).