Що таке літера

Що таке літера

До широкого впровадження комп’ютерного набору текстів їх друкували за допомогою так званих літер. Способи такого друку удосконалювалися людством протягом кількох століть.

Інструкція

Само слово litera є латинським і перекладається як символ. Але в російській мові ним прийнято позначати пристосування, що дозволяє віддрукувати букву, цифру або інший знак на папері чи іншому матеріалі.

І Іван Федоров, і Йоганн Гутенберг використовували для друку текстів окремі літери з металу. Їх укладали таким чином, щоб виходило дзеркальне зображення спочатку одного рядка, а потім і всієї сторінки. З такої форми можна віддрукувати дуже велика кількість однакових сторінок — поки літери не зноситься. Саме так друкували практично всі видання аж до середини двадцятого століття. У наші дні цей спосіб знаходить застосування лише при друку театральних афіш, та й то не завжди.

У двадцятому столітті широке поширення набувають строкоотлівниє машини. Їх іноді неправильно називають лінотип, на честь одного з виробників — фірми Linotype. Така машина дозволяє автоматично отримувати литтям із спеціального друкарського сплаву цілі рядки з літер. Швидкість при цьому виходить значно вище, ніж при ручному наборі. Сьогодні діючих лінотипів залишилося вкрай мало, в основному, в музеях Німеччини.

У друкарській машинці літери розташовуються на окремих важелях. Вони по черзі підводяться до потрібних місць аркуша паперу, після чого вдаряють по ньому через фарбувальну стрічку. Крім цього, існують машинки з кулястими літероносітелямі, а також пластмасовими носіями знаків, виконаними у вигляді ромашки.

Сучасні способи комп’ютерного набору текстів не змогли витіснити так звані самонабірні штампи. У них літери виготовлені з гуми, а щоб набрати ті три-чотири рядки, які друкує штамп, доводиться встановлювати їх пінцетом. В інших штампах — датери та нумератори — літери розташовані на гумовій стрічці або циліндрі і підводяться до місця друку користувачем за бажанням. А в ряді нумераторів є вбудовані лічильники, автоматично збільшують друковане число на одиницю після кожного його нанесення.

Якщо в касових апаратах сьогодні застосовується в основному термодрук, то в друкуючих калькуляторах до цих пір використовуються спеціальні барабани. На них також розташовані літери. Коли барабан підводиться до паперу необхідним знаком, здійснюється друк.